Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zdrava djeca (Healthy Kids)

Vjerujemo da je edukacija najjači instrument kojim možemo osigurati da djeca razumiju važnost pravilne prehrane i fizičke aktivnosti za njihovo zdravlje kroz cijeli život.
Cilj programa Nestlé Zdrava djeca je podići svijest o pravilnoj prehrani, zdravlju i zdravom životu kod djece školske dobi u cijelom svijetu.

zdravo-novi-logo.png

 

Programi Zdrava djeca stvoreni su i implementirani u suradnji s nacionalnim institucijama za zdravlje, nutricionistima specijaliziranim za djecu i/ili institucijama za obrazovanje i zdravstvenim stručnjacima.
U sklopu programa, sklopili smo partnerstva s više od 90 organizacija diljem svijeta (neprofitne organizacije, sportske organizacije, vladine organizacije, nacionalne institucije za zdravlje i sveučilišta).
Programi moraju ispunjavati stroge kriterije, koji mogu varirati ovisno o zemljama.

Nestlé namjerava implementirati program Zdrava djeca u sve zemlje u kojima posluje do kraja 2011. godine.