Sort by
Sort by

Stvaranje zajedničke vrijednosti

Vjerujemo da će naša kompanija postići dugoročne uspjehe stvaranjem vrijednosti, kako za naše akcionare, tako i za društvo. Ovaj pristup zovemo Stvaranje zajedničke vrijednosti (SZV). SZV je načelo na kome se zasniva naše poslovanje.

Naša svrha i naše vrijednosti

Naš pozitivan uticaj na društvo usmjeren je na omogućavanje zdravijeg i sretnijeg življenja pojedinaca i porodica, na pomoć u razvoju perspektivne i otporne zajednice, kao i na upravljanje prirodnim resursima na našoj planeti i njihovo očuvanje za buduće generacije, s posebnim naglaskom na vodi. Navedene oblasti, na koje želimo uticati, međusobno su povezane i čvrsto ugrađene u svrhu postojanja naše korporacije: da poboljšamo kvalitet života i doprinesemo zdravijoj budućnosti. Naša želja i ulaganje svih naših napora da dovedemo stvaranje zajedničke vrijednosti do najvišeg mogućeg nivoa jesu vrijednosti naše kompanije, a sva nastojanja imaju korijen u poštovanju: poštovanju nas samih, poštovanju drugih, poštovanju diverziteta u svijetu u kome živimo i poštovanju budućnosti.

SZV: dovođenje stvaranja zajedničke vrijednosti na najviši mogući nivo

Dugoročni pristup oduvijek je bio prisutan u poslovanju kompanije Nestlé. SZV povezuje poslovanje i društvo generiranjem održive ekonomske vrijednosti, na način koji proizvodi vrijednost i za društvo.

Materijalnost

Da bismo obezbijedili da nam fokus bude usmjeren na pitanja koja najviše utiču na ekonomiju, društvo i životnu sredinu, kao i na pitanja koja najviše utiču na donošenje odluka svih zainteresiranih strana, svake dvije godine vršimo analizu materijalnosti.

Etičko poslovanje

Podržavanje etičkih načela predstavlja osnov našeg poslovanja, čime se povećava povjerenje potrošača i dokazuje opravdanost naše licence za rad. To obuhvata nultu toleranciju na prevaru, davanje mita, korupciju, naše napore koje ulažemo da bismo obezbijedili privatnost podataka o ličnosti, kao i naše javno prikazivanje podataka o plaćanju poreza.

Upravljanje i politika

Želimo da u svom sektoru budemo lider koji uživa povjerenje. Građenje poslovanja na jasnim načelima i zdravim osnovama upravljanja pomaže nam u očuvanju povjerenja u Nestléov brend i smanjenju rizika u čitavom našem lancu vrijednosti.

Doprinos globalnim ciljevima

Utvrdili smo svoju SZV agendu, kako bismo poslovanje u najvećoj mogućoj mjeri uskladili sa 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Partnerstvo i kolektivno djelovanje

Suočavamo se sa širokim rasponom složenih izazova, od pojave sve veće gojaznosti, do dječijeg rada i klimatskih promjena, i moramo zajednički djelovati da bismo postigli potrebne održive rezultate.

Angažman svih zainteresiranih strana

Tražimo savjete od najboljih eksperata i zagovornika da bismo razvili i unaprijedili korporativnu politiku i posvećenost stvaranju zajedničke vrijednosti, ojačali poslovanje i postavili ciljeve ulaganja u društvo.

Nestléova nagrada za stvaranje zajedničke vrijednosti

Nestléova SZV nagrada dodjeljuje se svake dvije godine i pomaže u proširivanju ili ponavljanju inicijativa za rješavanje izazova u oblasti ishrane, vode i ruralnog razvoja. Takmičenje za ovu nagradu otvoreno je za sva javna i privatna preduzeća i nevladine organizacije.

U Nestléu smo analizirali lanac vrijednosti i utvrdili da su prehrana, voda i ruralni razvoj područja s najvećim potencijalom za zajedničku optimizaciju vrijednosti u zajednici.