Stvaranje zajedničke vrijednosti

U Nestléu smo analizirali lanac vrijednosti i utvrdili da su prehrana, voda i ruralni razvoj područja s najvećim potencijalom za zajedničku optimizaciju vrijednosti u zajednici.

ruralni razvoj

Stvaranje zajedničke vrijednosti

Stvaranje zajedničke vrijednosti osnova je našeg poslovanja, prema kojoj, u cilju stvaranja dugoročne vrijednosti za naše dioničare, moramo stvoriti i društvenu vrijednost.

Nestlé školska atletska liga

U više od 80 zemalja širom svijeta, Nestlé provodi razne programe investiranja u lokalnu zajednicu, a posebnu pažnju posvećuje djeci i razvoju njihovih potencijala.

Zdrava djeca (Healthy Kids)

Vjerujemo da je edukacija najjači instrument kojim možemo osigurati da djeca razumiju važnost pravilne prehrane i fizičke aktivnosti za njihovo zdravlje kroz cijeli život.