Sort by
Sort by

Istraživanje i razvoj u Nestlé-u

naša vizija

Naša vizija

Istraživanje i razvoj predstavlja ključnu konkurentsku prednost pomoću koje je kompanija Nestlé postala svjetski lider prehrambene industrije u području prehrane, zdravlja i zdravog života.

S ukupno 29 lokacija za istraživanje, razvoj i tehnologiju širom svijeta, Nestlé ima najveću mrežu centara za istraživanje i razvoj u usporedbi s drugim prehrambenim kompanijama.

Nestléova mreža centara za istraživanje, tehnologiju i razvoj, zajedno s timovima za primjenu istih na lokalnim tržištima, zapošljava preko 5000 ljudi.

Nestlé dalje ojačava svoju mrežu centara za istraživanje i razvoj kroz inovativna partnerstva u svakoj fazi razvoja proizvoda - od rane faze suradnje s novoosnovanim i kompanijama koje se bave biotehnologijom, do partnerstva u kasnijoj fazi s ključnim dobavljačima.

Povezujući sve svoje globalne resurse za istraživanje i razvoj, Nestlé pruža visokokvalitetne i sigurne proizvode za potrošače širom svijeta, bilo da je riječ o prehrani, zdravlju, zdravom životu, okusu ili teksturi.
Pored svega, Nestlé pruža svojim potrošačima proizvode vrhunske kvalitete, koji su neosporno sigurni za konzumaciju.

Također, Nestlé osigurava usklađenost svojih proizvoda sa zakonskom regulativom. Nestlé lansira nove proizvode brzo i efikasno u zemljama širom svijeta, uključujući službu za pravne poslove u sve svoje aktivnosti od početka do kraja.

Uloga Nestlé istraživača je da potrošačima ukažu na korisne efekte Nestléovih proizvoda na zdravlje i zdrav život.

Nestlé nutricionisti širom svijeta osiguravaju da se na pakiranjima i van njih, jasno i u skladu s lokalnim zakonima, prikaže nutritivna vrijednost proizvoda.

Nestlé stručnjaci gledaju unaprijed u budućnost prehrambene industrije koja će sve više biti vođena znanošću.

Nestlé Centri za istraživanje i razvoj imaju dugoročnu viziju.
Kroz ove internet stranice dat je prikaz kako Nestlé Centri za istraživanje i razvoj pomažu u oblikovanju budućnosti prehrane.

Za više informacija posjetite Nestléovu Globalnu mrežu i vijesti.