Sort by
Sort by

O nama

Naša misija

Misija kompanije Nestlé je poboljšanje kvaliteta života i doprinos zdravijoj budućnosti. Želimo da pomognemo u oblikovanju boljeg i zdravijeg života. Također želimo da inspiriramo ljude da žive zdravim životom. Na taj način doprinosimo društvenoj zajednici te obezbjeđujemo dugoročan uspjeh našoj kompaniji.

 

nestle - o nama bih


Naši ciljevi


Definirali smo tri sveobuhvatna cilja koja planiramo ostvariti do 2030. godine. Ti ciljevi usmjeravaju naše poslovanje te su u skladu sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Color Box Html
Pomoći
50 miliona
djece da žive zdravijim životom
 
 
 
Color Box Html
Kroz naše poslovanje povećati životni standard
30 miliona
ljudi
 
 
 
Color Box Html
Težiti
nultom
uticaju na zagađenje životne sredine
 

 

Naša historija

 

Želimo da oblikujemo bolji i zdraviji svijet. Naša je misija nastala prije više od 150 godina kada je Henry Nestlé proizveo dječje žitarice te je upravo na taj način spašen dječji život.

Naše vrijednosti

 

Naše se vrijednosti odražavaju na naše poslovanje. Naše se poslovanje zasniva na poštivanju zakona, transparentnosti te poštivanju naših zaposlenih i poslovnih partnera. Pročitaj te više o našim poslovnim principima poslovnim principima.