Sort results by
Sort results by

Cirkularna ekonomija

Cirkularna ekonomija

Fotografija sićušnog morskog konjica čiji je rep obmotan oko bačenog štapića za uši i koji pluta u zagađenim vodama našla se na naslovnim stranama časopisa širom svijeta. 

Za mnoge je ona bila perfektna ilustracija do koje mjere zagađenje plastikom prijeti našoj životnoj sredini, a posebno našim okeanima i obalama. Na ovu fotografiju iz 2017. godine i njenu moćnu i uznemirujuću poruku podsjetili smo se ove godine na Svjetski dan životne sredine, koji je posvećen temi

‘Pobijedite zagađenje plastikom’.

U Centralnoj i Zapadnoj Africi pitanje plastičnog otpada je veliki ekološki problem za mnoga gradska i prigradska naselja. Gana ima više od 28 miliona stanovnika i jedna je od privreda koje se danas najbrže razvijaju u svjetskim razmjerama. Nedavni članak u Quartz Africa navodi da samo Akra dnevno proizvede oko 3000 tona otpada. To je ekvivalentno težini deset aviona tipa Boeing 747. To je razlog zašto prelazak na cirkularnu ekonomiju u pogledu plastike u Gani i mnogim drugim zemljama u regionu i šire ima tako veliki potencijal. 

Istina je da već postoji puno neformalne reciklaže, s mnogim inovativnim malim biznisima i NVO koji rade na novim načinima za ponovno iskorištavanje plastike. Međutim, danas nema veće infrastrukture za reciklažu ili inicijativa koje bi se bavile tolikim otpadom. 

Nestlé posvećeno teži da igra aktivnu ulogu u razvoju dobro organiziranih shema za prikupljanje, sortiranje i reciklažu u svim zemljama gdje posluje, putem saradnje s drugim zainteresiranim stranama. Ne samo da vjerujemo da trebamo preuzeti značajnu ulogu u svemu tome već činimo i napore u tom pravcu.

U aprilu 2018. godine, kao grupa, postavili smo sebi ambiciozan cilj da postignemo da do 2025. godine 100% naše ambalaže bude reciklirano ili ponovo iskorišteno. Ambalaža je ključna za naše poslovanje. Ona igra glavnu ulogu u isporuci bezbjedne hrane visokog kvaliteta našim potrošačima, kao i u naporima za smanjenje prehrambenog otpada. 

Međutim, moramo uraditi još puno toga da bismo obezbijedili da ambalaža koju koristimo bude održiva. To obuhvata sljedeće: eliminiranje plastike koja se ne može reciklirati, podsticanje korištenja plastike koja omogućava bolju stopu reciklaže, kao i eliminiranje ili promjenu kompleksne kombinacije materijala, uz stalnu optimizaciju ambalaže koju koristimo. 

Ova vizija – da ništa od naše ambalaže, uključujući plastiku, ne završi na deponiji ili đubrištu – jeste globalna, ali se mora realizirati na lokalnom nivou.

Kao kompanija ponosni smo što smo sebi zadali zadatak da ispunimo tako ambiciozan plan, što je suštinski dio povećanja kvaliteta života i doprinosa zdravijoj budućnosti. 

U Centralnoj i Zapadnoj Africi učinit ćemo sve što možemo i uložit ćemo napore u ostvarivanje ovog cilja. Ponosni smo što možemo reći da smo jedan od članova osnivača Ganske inicijative za reciklažu od strane privatnih preduzeća (Ghana Recycling Initiative by Private Enterprises (GRIPE)), koja podržava napore vlade u upravljanju plastičnim otpadom. Kao jedan od osam članova u koaliciji, zajedno s drugim velikim industrijskim kompanijama radimo na integraciji rješenja održivog upravljanja otpadom i zastupanju unaprijeđene prakse upravljanja otpadom u Gani.

Nestlé Nigerija je jedna od 5 kompanija članova Saveza za reciklažu hrane i napitaka (Food and Beverage Recycling Alliance (FBRA)), koji predstavlja organizaciju odgovornih proizvođača u sektoru pod shemom Proširene odgovornosti proizvođača (Extended Producers Responsibility (EPR)). 

Ovaj savez je završio izradu održivog plana prikupljanja i reciklaže, s početnim fokusom na glavni ambalažni materijal za hranu i napitke, što predstavlja značajan izazov za nacionalni sistem upravljanja otpadom te zemlje – PET flaše, plastične / najlon kese i aseptična pakovanja.

Cilj Nestlé Nigerije je da doprinese povećanju stope prikupljanja i reciklaže otpada u čitavoj zemlji, da obezbijedi nova zapošljavanja preko nadogradivih rješenja za reciklažu, kao i da angažira vladu da pomogne u rješavanju problema plastičnog otpada. U isto vrijeme, i dalje nastojimo pronaći način da izbjegnemo korištenje ambalaže gdje god je to moguće.

Ali to je tek početak. Nestlé ima i veću ambiciju – širom svijeta teži da do 2030. godine postigne nulti uticaj na životnu sredinu u svom globalnom poslovanju. 

Do tada se nadamo da najnoviji fotoizvještaji više neće pokazivati žalostan i negativan uticaj ljudskih aktivnosti na našu životnu sredinu, već da će pokazati rezultate našeg zajedničkog rada na oblikovanju održive potrošnje i korištenja resursa, kojima ćemo upravljati na način da ih sačuvamo za buduće generacije. 

Drago nam je što smo mi ti koji ukazujemo na pravi put. Ali svako može biti dio rješenja za smanjenje korištenja plastičnog otpada preduzimanjem individualnih ili kolektivnih akcija.