Sort by
Sort by

Samir Sućeska - Kornjača

Naučno ime: Chelonia mydas
Viša klasifikacija: Chelonia
Porodica: Chelonidae
Vrsta: Cmydas

Golema želva je morska kornjača i jedna od najpoznatijih vrsta u ovoj porodici. Jedina je vrsta u rodu CHELONIA i trenutno je pod statusom ugroženih Ranije se podvrstom goleme želve smatrala crna golema želva, no danas se uglavnom znanstvenici slažu da je to zasebna vrsta koja se vodi pod latinskim Chelonia agassizii. 
Status zaštite: ugrožena 
 

O UMJETNIKU

samir


Samir Sućeska rođen je 29.03.1968. godine u Sarajevu. Školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu završio je 1986. godine, a potom diplomira na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na Odsjeku kiparstvo, u klasi prof. Mustafe Skopljaka, 2004. godine. 2014. godine odbranio je magistarski rad na Odsjeku kiparstvo. Zaposlen je kao asistent na Odsjeku kiparstvo pri Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Učesnik je mnogih kolektivnih izložbi, kiparskih simpozijuma, kao i restauratorsko-konzervatorskih projekata u oblasti kiparstva. Do sada je bio član više komisija za dodijelu međunarodnih nagrada,  a sam je dobitnik tri nagrade na državnom nivou iz oblasti skulpture. Autor je deset samostalnih izložbi.

kornjača