Sort by
Sort by

Ljudska prava

Smatra li Peter Brabeck-Letmathe da je voda temeljno ljudsko pravo?

Da. Naš bivši predsjednik Peter Brabeck-Letmathe strasno vjeruje da je voda ljudsko pravo. Svako, svugdje u svijetu ima pravo na čistu, sigurnu vodu za piće i higijenu.

Njegovi kritičari koriste videointervju koji je Peter dao 2005. godine te tvrde da smatra da bi se svi izvori vode trebali privatizirati. To je jednostavno netačno.

On podržava stajalište Ujedinjenih naroda o vodi: ‘Na planetu ima dovoljno svježe vode za sedam miliona ljudi, ali ona je neravnomjerno raspoređena i previše vode se troši uzalud, ona je zagađena te se njome upravlja na neodržive načine’.

Peter je zaprepašten činjenicom da više od dvije milijarde ljudi u cijelom svijetu nema pristup čak ni jednostavnom zahodu, a više od 1 milijarde nema pristup poboljšanoj vodi za piće.

Usporedite to sa životom u nekim državama gdje ljudi mogu koristiti prekomjerne količine vode – dragocjenog i rijetkog resursa – za svrhe koje nisu esencijalne. U tom kontekstu, tvrdi Petar, pristup vodi trebao bi uključivati trošak.

Dakle ako je Peteru Brabecku stvarno stalo do vode, što poduzima da je zaštiti?

Peter Brabeck uvijek je preuzimao vodeću ulogu u zagovaranju učinkovitijeg upravljanja vodom od strane pojedinaca, industrije, poljoprivrede i vlade.

Peter je predsjednik Grupe za vodne resurse 2030., inovativne saradnje između kompanija, vlade i civilnog društva koje za cilj ima traženje praktičnih rješenja za rješavanje problema nestašice vode.  

Također vodi Inicijativu za vode Svjetskog gospodarskog foruma, utjecajno javno-privatno partnerstvo koje istražuje zajednička rješenja problema nestašice vode.

Tokom godina, Peter je svoje stavove o problemu nestašice vode razjasnio u brojnim intervjuima, panel raspravama i TV programima. Evo samo nekoliko primjera:

Na koji način osiguravate poštovanje ljudskih prava gdje god poslujete?

Poštovanje ljudskih prava u našim poslovnim aktivnostima jedno je od naših Načela korporativnog poslovanja. U potpunosti podupiremo novi Okvir Ujedinjenih naroda i Vodeća načela o poslovanju u ljudskim pravima, a cilj nam je pružiti primjer najbolje prakse u poslovanje uz poštovanje ljudskih prava na korporativnom i marketinškom nivou.

Dopuštate li organizaciju sindikata radnika u svom poslovanju?

Nestlé je posvećen otvorenom dijalogu sa zaposlenicima. Podržavamo kolektivni dijalog i pregovore sa sindikatima i drugim reprezentativnim udrućenjima gdje god se primjenjuju lokalni zakoni. Kao što je navedeno u Standardu o odgovornom nabavljanju, također vjerujemo da dobavljači trebaju imati slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja, osim ako je drugačije propisano vladinim politikama ili drugim normama.

Koristi li Nestlé dječiji rad u svom lancu snadbijevanja kakaom?

Postoji li dječiji rad u vašem lancu snadbijevanja kakaom u Obali Slonovače?

Nijedna kompanija koja kakao nabavlja iz Obale Slonovače i Gane ne može u potpunosti ukloniti rizik od dječijeg rada u svom lancu snadbijevanja. Nestlé se ne razlikuje po tome, ali odlučni smo se uhvatiti u koštac s problemom.

Bavimo se problemom dječijeg rada u našem lancu snadbijevanja kakaom kroz pionirske programe praćenja i sanacije u Obali Slonovače i Gani, koji čine dio Nestlé plana za kakao.

U oktobru 2017. Nestlé je objavio izvještaj (pdf, 5Mb) u kojem je po prvi put naveo važan napredak koji smo postigli po pitanju dječijeg rada. Međutim, shvatamo da je potrebno mnogo toga poduzeti dok god postoji dječiji rad na farmama kakaa.

Ukidanje dječijeg rada zajednička je odgovornost, a Nestlé želi zajednički djelovati sa svima koji imaju želju rješavati taj problem.

Čvrsto se protivimo svim oblicima iskorištavanja djece te se obavezujemo sprječavati ga i eliminirati u našem lancu snadbijevanja. To je navedeno u našim Načelima korporativnog poslovanja i Standardima za odgovorno nabavljanje, koji usmjeravaju ponašanje naših zaposlenika i poslovnih partnera u cijelom svijetu.

Šta je tačno 'dječiji rad'?

Međunarodna organizacija rada definira dječiji rad kao rad koji djecu lišava njihovog djetinjstva, njihovog potencijala i dostojanstva, koji šteti njihovom tjelesnom i mentalnom razvoju. Jedan primjer su djeca koja nose teške terete zrna kakaa.

Većina dječijeg rada događa se kada djeca pomažu svojim roditeljima na farmama u zapadnoj Africi. Djeca mogu obavljati lagane, neopasne radove na porodičnim farmama. Međutim, to ne smije mentalno ili fizički štetiti djeci niti ih lišiti pristupa obrazovanju.

Šta Nestlé poduzima u borbi protiv dječijeg rada?

Dječiji rad u sektoru kakaa obično je rezultat kombinacije nedostatka pristupa obrazovanju, siromaštva i nedostatka svijesti zajednice o opasnostima takvog rada.

Nestlé sarađuje s lokalnim zajednicama na suzbijanju dječijeg rada i uklanjanju temeljnih uzroka istovremeno osiguravajući da te zajednice ostanu finansijski i društveno održive.

U 2012. godini uspostavili smo Sistem za praćenje i sanaciju dječijeg rada (CLMRS) u Obali Slonovače – u saradnji sa švicarskom neprofitnom organizacijom Međunarodnom inicijativom za kakao (ICI) – koja pokriva fondacija od kojih nabavljamo sirovine temeljem Nestlé plana za kakao. U 2016. godini započeli smo s uvođenjem CLMRS-a u Gani.

Naš sistem koristi lokalno angažirane 'osobe za odnose sa zajednicom' i 'agente dječijeg rada'. Oni rade na podizanju svijesti o dječijem radu u zajednicama, identificiraju djecu koja su pod rizikom i prijavljuju svoje nalaze nama i našim dobavljačima.

Mi smo prvi kupac kakaa koji je uspostavio takav sistem koji danas pokriva više od 2.000 zajednica i 65.000 poljoprivrednika iz Obale Slonovače. Od 2012. godine sistem nam je pomogao da identificiramo preko 25.000 djece koja su učestvovala u dječijem radu. Pomogli smo više od 11.130 od njih da se maknu od rada te poduzimamo sve da isto osiguramo i preostaloj djeci (tj. osobama mlađim od 17 godina). Dvije godine nakon primanja pomoći, analize pokazuju da se preko 50% djece nije vratilo na rad u tom sektoru. 2016. godine započeli smo s uvođenjem programa u Gani koji sada pokriva 2800 poljoprivrednika u četiri okruga.  

Nestlé se također bori protiv dječijeg rada pomažući djeci u zajednicama koje uzgajaju kakao da pohađaju školu. Izgradili smo i obnovili 42 škole na korist više od 11.000 djece. 2016. godine smo pokrenuli partnerstvo s Jacobsovom fondacijom kako bismo poboljšali kvalitet obrazovanja te smo izgradili preko 40 malih 'škola-mostova' koje je do sada koristilo preko 3.100 djece. Mjere također uključuju pružanje rodnih listova djeci kako bi mogla pristupiti postojećim obrazovnim ustanovama.

Kakvu 'sanaciju' pružate djeci?

'Sanacija' se odnosi na pomoć koju pružamo kada identificiramo dijete koje je izloženo riziku dječijeg rada. To može biti nešto jednostavno kao što je pomoć porodici da dobije primjerak rodnog lista njihovog djeteta kako bi ono moglo pohađati školu ili pružanje školske opreme i uniformi.

Pružali smo potporu za povećanje prihoda kućanstava – tako da djeca ne moraju raditi i porodice mogu priuštiti da ih pošalju u školu. Na primjer, pomogli smo ženskim skupinama da počnu uzgajati usjeve hrane za prodaju.

Nestlé također pomaže mladima da se organiziraju u radne skupine koje sela mogu angažirati za visokorizične poslove kao što je sječa drveća i prskanje usjeva, kako bi vjerojatnost da djeca rade te poslove bila manja.

U drugim slučajevima, potrebni su skuplji koraci kao što je izgradnja novih škola i zapošljavanje dodatnih učitelja. Zbog toga sarađujemo direktno s lokalnim vlastima i organizacijama civilnog društva kako bismo riješili temeljne uzroke dječijeg rada.

Funkcionira li zapravo vaš sistem  praćenja dječijeg rada?

Da. Podaci ukazuju na to da se većina djece koja su primila pomoć preko našeg sistema ne vraćaju na posao. Mnogi su sada u sistemu redovnog obrazovanja.

Naš sistem za praćenje čini dio našeg Akcijskog plana za dječiji rad (pdf, 500Kb), koji smo sastavili kao odgovor na preporuke neprofitne organizacije Udruga za pravedni rad (FLA). FLA sarađuje s velikim kompanijama na poboljšanju radnih uvjeta u njihovim lancima snadbijevanja.

Prvo smo ih pozvali da istraže naš lanac snadbijevanja kakaom u Obali Slonovače 2011. godine kako bi nam pomogli procijeniti uvjete rada općenito, uključujući i problem dječijeg rada.

Najnovije nezavisno izvještaj FLA-e o praćenju iz septembar 2016. pokazuje pad u stopi dječijeg rada u fondacijama Obale Slonovače koje opskrbljuju Nestlé. Nastavljamo sarađivati s FLA kako bismo osigurali održivu, transparentno snadbijevanje kakaom.

Šta Nestlé poduzima u borbi protiv trgovine djecom i ropstva?

Imamo nultu toleranciju prema ilegalnom trgovanju ili ropstvu. Ako nađemo ikakve dokaze o tome, odmah to prijavljujemo odgovarajućim vlastima.

Šta poduzimate kako biste poboljšali sredstva za život u zajednicama koje uzgajaju kakao?

Naš rad na suzbijanju dječijeg rada temelji se na Nestlé planu za kakao, koji smo pokrenuli 2009. godine. Program je osmišljen kako bi poboljšao živote uzgajatelja kakaa i njihovih zajednica: bolje poljoprivreda, bolji životi i bolji kakao.

Pomažemo poljoprivrednicima tako da ih obučavamo u dobrim poljoprivrednim praksama, promovišemo jednakost spolova, rješavamo problem dječijeg rada i stvaramo dugoročne odnose s njima kao dobavljačima.

Uvjeti rada u brazilskom lancu snadbijevanja kahvom

Šta Nestlé poduzima kako bi istražio sumnje na prisilni rad i loše uvjete rada na nekim plantažama kahve u Brazilu?

Takve sumnje shvaćamo vrlo ozbiljno i odmah ih istražujemo.

Na jednoj od farmi koja nas opskrbljuje kahvom, Rancho São Benedito, inspekcija Ministarstva rada 2015. godine pronašla je 13 radnika koji su radili bez registriranih ugovora. Troje od tih radnika nije obavilo liječničke preglede, što je propisano brazilskim zakonom.

Naša istraga otkrila je da je vlada poduzela potrebne mjere i kaznila poljoprivrednika. Od tada nismo identificirali nikakve druge probleme u radu na farmi.

Kako Nestlé može jamčiti da njihovi proizvodi ne sadrže kahvu s plantaža gdje je vlada utvrdila slučajeve prisilnog rada ili loših uvjeta rada?

Nestlé prema ropstvu ima nultu toleranciju. To je protuzakonito i protivi se svemu za što se zalažemo. Svi naši partneri dobavljači dužni su se pridržavati ne samo vladinih propisa nego i naših fiksnih Standarda o odgovornom nabavljanju i Nestlé poslovnih načela. Na osonovu toga, naši su dobavljači obavezni pridržavati se svih ljudskih prava tokom svojih poslovnih aktivnosti. Potičemo svoje dobavljače da prijavljuju svaku sumnju na kršenje Kodeksa dobavljača ili Nestlé poslovnih načela nadležnoj Nestlé osobi za kontakt ili ih mogu prijaviti bez otkrivanja svog identiteta koristeći naš Sistem za izvještavanje o usklađenosti „Reci nam“.

Šta će Nestlé poduzeti ako se na plantažama kahve koje opskrbljuju Nestlé utvrdi kršenje zakona i povrede ljudskih prava?

Gdje god se naši interni kodeksi krše ili dobavljači ne poduzimaju korektivne mjere po pitanju tih kršenja, mi poduzimamo mjere koje uključuju uklanjanje tih dobavljača iz našeg lanca snadbijevanja i raskid naših ugovora s njima. Naši dobavljači također redovito konsultiraju vladinu crnu listu i iz svog lanca snadbijevanja uklanjaju sve proizvođače koji se pojavljuju na listi.

Izvještaj Amnesty International-a o zlostavljanju radnika industriji palminog ulja

Za prakse poput onih navedenih u izvještaju Amnesty International-a nema mjesta u našem lancu snadbijevanja. Nestlé je intenzivno sarađivao s Amnesty-jem tokom izrade izvještaja, uključujući i pružanje detaljnih informacija o našem odnosu s dobavljačem palminog ulja, društva Wilmar te našim aktivnostima u vezi sa rješavanjem pitanja ljudskih prava i prava radnika u tom sektoru. Istražit ćemo tvrdnje u vezi sa našom kupovinom palminog ulja, zajedno s našim dobavljačima.   

Wilmar dostavlja oko 10% ukupnog palminog ulja koje koristimo u svojim proizvodima. Usko sarađujemo s kompanijom kako bismo poboljšali sljedivost. Sada je 83% ukupne količine koju kupujemo sljedivo nazad do mlina, a 11% je sljedivo do plantaže. Ova sljedivost još ne obuhvata plantaže koje su u središtu tvrdnji iz izvještaja Amnesty International-a.  

Šest godina smo radili s partnerima, uključujući The Forest Trust, na poboljšanju transparentnosti, sljedivosti i ponašanju dobavljača u industriji palminog ulja. Primjenjujemo procese za procjenu postojanja rizika od kršenja ljudskih prava i prava radnika u našem lancu snadbijevanja te poduzimamo potrebne mjere za njihovo rješavanje. U slučaju da naši dobavljači ne ispunjavaju odredbe našeg Standarda o odgovornom nabavljanju, uključujući prava radnika, suspendirat ćemo ih.  

S obzirom na složenost industrije palminog ulja i procijenjenih četiri miliona ljudi koje zapošljava u jugoistočnoj Aziji, napredak u rješavanju pitanja ljudskih prava i prva radnika oslanja se na međusektorske napore. Nastavit ćemo igrati aktivnu ulogu u tom području zajedno s drugima.

Koristi li Nestlé prisilni rad u svom lancu snadbijevanja morskih plodova?

S kojim izazovima se susrećete vi i druge kompanije prilikom nabavke morskih plodova u Tajlandu za hranu i proizvode za njegu kućnih ljubimaca?

Nažalost, nijedna kompanija koja morske plodove nabavlja iz Tajlanda ne može jamčiti da je iz svog lanca snadbijevanja u potpunosti eliminirala praksu prisilnog rada ili povrede ljudskih prava, zbog široke raširenosti tih problema.

Ipak, Nestlé je 2015. pokrenuo Akcijski plan (pdf, 650Kb) za rješavanje neprihvatljivih praksi, a sada smo uvjereni da proizvodi plodova mora iz problematičnih tajlandskih ribarskih brodova ne ulaze u naš lanac snadbijevanja. Nastavit ćemo vas obavještavati o svom napretku.

Koje su ključne mjere u vašem Akcijskom planu za plodove mora?

Nastavljamo s primjenom Akcijskog plana s našim dobavljačima i drugim partnerima. Ključne mjere plana uključuju sljedeće:

  • Koordinacija uspostave tima za reagiranje koji će pomoći u zaštiti tajlandskih ribarskih radnika koji su u opasnosti.
  • Pokretanje mehanizma za pritužbe kako bi radnici mogli anonimno prijavljivati zloupotrebe.
  • Uvođenje programa verifikacije za ribarske brodove koji procjenjuje uvjete rada i života.
  • Obučavanje vlasnika brodova i kapetana o minimalnim standardima i boljoj sljedivosti kako bi se osigurao bolji nadzor nad dobavljačima.
  • Pročitajte više u našem najnovijem ažuriranju plana od decembra 2017. (pdf, 500Kb).

Kakav napredak ste postigli u borbi protiv prisilnog rada?

U martu 2016., izvijestili smo da je 99% sastojaka plodova mora u Tajlandu za brandove Nestlé Purina sljedivo do ribarskog broda ili farme. Ta poboljšana nivo sljedivosti postignuta je zahvaljujući strožoj primjeni propisa od strane tajlandske vlade i dobroj saradnji naših dobavljača. Dvije godine nakon pokretanja Akcijskog plana, objavili smo daljnje ažuriranje podataka o napretku (pdf, 500Kb).

Hoćete li raskinuti komercijalne odnose s dobavljačima koji nisu poduzeli dovoljne mjere?

Naš pristup prema dobavljačima temelji se na saradnji s njima na rješavanju problema u nabavci sastojaka. Za morske plodove u Tajlandu, Nestlé i njegovi dobavljači obavezuju se poduzimati mjere u vezi s pitanjima koja su istaknuta u izvještaju Verité. Kroz svoj Akcijski plan i Nestlé Standard o odgovornom nabavljanju osiguravamo poštivanje minimalnih standarda i javno izvještavamo o napretku. To uključuje dodavanje novih poslovnih zahtjeva prema našim dobavljačima na Tajlandu.