Sort by
Sort by

Naš globalni tim za Informacijsku tehnologiju IT osigurava u cjelokupnom poslovanju Kompanije Nestlé širom svijeta jedinstven, integriran i standardiziran sistem koji omogućava učinkovito poslovanje. Ovi sistemi prestavljaju ključnu pomoć u vršenju veoma složenih poslovnih funkcija u svemu, od logistike do proizvodnje, ljudskih resursa, finansija, marketinga i prodaje.

Kao dioIT tima, vi ćete raditi na implementaciji odgovarajućih, sigurnih tehnologija, procesa, podataka i sistema, u skladu s propisima koji omogućavaju nove poslovne modele, kao i digitalne i analitičke platforme s kojima se susreću kupci. To će obuhvatati produbljivanje vaših SAP vještina, rad s kolegama s najrazličitijim iskustvima i formiranje našeg razmišljanja zajedno sa vašim.

Na našem je digitalnom timu da razvija, sprovodi i održava vodeća rješenja, od mobilnih aplikacija do mrežnih stranica brendova. Ovaj tim nam pomaže da pobijedimo i maksimalno koristimo tehnologiju kao dio građenja velikih brendova, učešća i privlačenja potrošača.

Ako nam se pridružite, možete imati karijeru punu izazova u digitalnoj i IT oblasti, gdej se u podjednakoj mjeri radi o upravljanju uslugama i pružanju racionalnih, isplativih usluga i tehničkoj ekspertizi. Dobit ćete priliku da radite s najnovijim konfiguracijama prodavaca opreme poput SAP-a, Microsofta i partnera poput kompanija Google, Facebook. To bi moglo značiti da vam se pruža prilika da oprobate svoju karijeru na globalnom nivou.