Sort by
Sort by

Preporuke za ishranu beba i male djece

Kakve su navike beba i male djece kada su u pitanju njihova ishrana i aktivnosti
Preporuke za ishranu beba i male djece

Kada u svakodnevnom životu stalno žurite negdje, nekako Vam promakne da provjerite neke ‘važne stvari.’ Kako da znamo ima li naša porodica zdrave navike? Srećom, jedna nova publikacija bi mogla baciti malo svjetla na činjenicu kako se to odražava na bebe i malu djecu.

Časopis Američkog centra za kontrolu bolesti i sprečavanje hroničnih bolesti objavio je rezultate Studije o ishrani beba i male dece (Feeding Infants and Toddlers Study – FITS). FITS je najveća američka anketa o načinu hranjenja beba i male djece, ishrani i načinu života, s fokusom na djecu 0–4 godina starosti. Studija se u jednom dijelu bavi pitanjem kako roditelji shvataju šta su to zdrave navike kod djece.

Važno je kako roditelji gledaju na ishranu i aktivnost svoje djece. Njihovi pogledi odlučuju o načinu na koji porodice nastoje ispuniti preporuke u vezi s ishranom i fizičkom aktivnošću. Ova studija proučava percepciju roditelja i ponašanje djece, imajući u vidu preporuke Projekta Američke akademije pedijatara (AAP) za zdrav i aktivan život porodice – American Academy of Pediatrics (AAP) Healthy Active Living for Families, koji podržava Nestlé Institut za ishranu. Evo kako se roditelji u stvarnom životu nose s preporukama: 

Voće i povrće

Voće i povrće

Preporuka: Servirajte voće i povrće 5 puta dnevno.

Studijom je utvrđeno: većina roditelja misli da njihova djeca jedu dovoljno voća i povrća. Ustvari, samo 30% predškolske djece po preporuci je jelo voće i povrće 5 puta dnevno. 

Vrijeme provedeno pred ekranom

Vrijeme provedeno pred ekranom

Preporuka: Ograničite vrijeme provedeno pred ekranom na 2 sata dnevno za djecu stariju od 2 godine. Djeca ispod 2 godine starosti uopšte ne bi trebala provoditi vrijeme pred ekranom. 

Studijom je utvrđeno: samo 2% male djece je ispunjavalo preporuku da uopšte ne trebaju provoditi vrijeme pred ekranom, ali je 79% djece predškolskog uzrasta ispunjavalo preporuku o ograničenju da ispred ekrana provode 2 sata ili manje dnevno. 

Fizička aktivnost

Fizička aktivnost

Preporuka: Nastojte da djeca provode bar 1 sat dnevno u fizičkoj aktivnosti.

Studijom je utvrđeno: oko 56% male djece i 71% djece predškolskog uzrasta ispunjavalo je preporuku da u fizičkim aktivnostima provode bar 1 sat dnevno. 

Zašećereni napici

Zašećereni napici

Preporuka: Ograničite konzumiranje zašećerenih napitaka.

Studijom je utvrđeno: oko 56% male djece i 52% djece predškolskog uzrasta ispunjavalo je preporuku o ograničenju konzumacije zašećerenih napitaka. 

 

Na osnovu ovih rezultata znamo da mala djeca i djeca predškolskog uzrasta ne ispunjavaju neke od preporuka u vezi s ishranom i aktivnošću. Roditelje zaista treba pohvaliti u pogledu ispunjavanja preporuka kada su u pitanju fizičke aktivnosti i toga da tačno uočavaju da ishrana njihove djece postaje sve nezdravija kako odrastaju. Međutim, postoji veća potreba za edukacijom o specifičnim vrstama ponašanja gdje se preporuke ne ispunjavaju. “Naši rezultati pokazuju da je roditeljima potrebno više edukacije i smjernica u pogledu mnogih aspekata zdrave ishrane”, izjavila je dr. Deniz Deming (Denise Deming), viši glavni naučnik u FITS SAD.

Roditeljima je potrebno više edukacije i smjernica u pogledu mnogih aspekata zdrave ishrane Deniz Deming, viši glavni naučnik u FITS SAD

FITS istraživanje popunjava važnu prazninu u informacijama. Ovo istraživanje podržava Gerberove napore da bude vodeći u doprinošenju ishrani beba, male djece i djece predškolskog uzrasta. Na osnovu prikupljenih podataka, Gerber obezbjeđuje hranljive proizvode na bazi naučnih dostignuća, koji ispunjavaju uslove koji važe za zdravu hranu. Na terenu se trenutno vodi nova FITS studija i prikupljaju podaci za više od 3000 beba i male djece. Novi podaci će upotpuniti naša saznanja o mnogim aspektima ishrane i načina života male djece