Sort by
Sort by

 

Globalno o projektu

Nestlé for Healthier Kids
 
Nestlé je najveća prehrambena kompanija na svijetu, koja u svom asortimanu ima više od 10.000 različitih proizvoda, posluje u 84 zemlje svijeta i posjeduje 376 tvornica.

Svjestan utjecaja koji industrija ima kada je riječ o prehrambenim navikama potrošača, Nestlé je, još 2008. godine, zajedno sa predstavnicima najvećih svjetskih kompanija koje se bave proizvodnjom hrane i bezalkoholnih pića, potpisao globalnu obvezu po kojoj se poduzimaju daljnje aktivnosti kako bi se implementirala Globalna strategija za prehranu, tjelesnu aktivnost i zdravlje, izdana 2004. godine od strane Svjetske zdravstvene organizacije.

Na tom putu, Nestlé 2009. godine na globalnom nivou pokreće inicijativu Healthy Kids Programme, kojoj je cilj educirati osnovnoškolsku djecu o važnosti pravilne prehrane i bavljenja tjelesnom aktivnošću, a u kojem je promocija proizvoda internim politikama strogo zabranjena. Cilj je, do 2030. godine, pomoći 50 miliona djece da vode zdravije živote.

Healthy Kids se u Adriatic regiji razvio iz Nestlé Školske Atletske Lige (NŠAL), inicijative koja je započeta 2006. godine u Hrvatskoj, Srbiji te Bosni i Hercegovini. Ova inicijativa je u regiji obuhvatila gotovo 45.000 djece, a djeca su se natjecala u 6 atletskih disciplina. Cilj Nestlé školske atletske lige bio je stvaranje pozitivnih navika kroz poticanje bavljenjem tjelesnom aktivnošću kod djece školskog uzrasta. 2011. godine NŠAL se transformira u Healthy Kids projekt, te pored isticanja važnosti bavljenja tjelesne aktivnosti, veliki naglasak stavlja i na  edukaciju o pravilnoj prehrani. Tako se u saradnji sa Atletskim savezom BiH, Hrvatskih školskim sportskim savezom i Savezom za školski sport Srbije provode lokalni projekti pod nazivima „Zdravo!“ u BiH, „Vrtim Zdravi Film“ u Hrvatskoj, „ZdravoRastimo“ u Srbiji. Ukupan broj djece koja su imala korist od edukacije danas je veći od 180.000. Promocija proizvoda je internim politikama strogo zabranjena u sklopu projekta.

Lokalno o projektu

Nestlé Zdravo!
 
Nestlé i u Bosni i Hercegovini educira učenike o pravilnoj prehrani i važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću. Tako je u proteklih 9 sezona projekta, od početnih osam škola i 550 učenika, obuhvaćeno 19.198 učenika iz 252 osnovne škole, te 5.700 roditelja. Kroz ovaj projekat prvenstveno se edukuju djeca, roditelji i nastavnici o važnosti balansirane prehrane i fizičke aktivnosti, a potom nudi i praktičnu podršku u vidu recepata, savjeta za kuhanje i planera jelovnika koji podupiru zdrav način života. Do sada je u implementaciju projekta uloženo više od pola miliona KM.

Ove godine, Zdravo! je ušao u 10. godinu postojanja u BiH i iza sebe ima mnogo zabavnih i edukativnih aktivnosti koje su realizirane. Obzirom da se zdrave životne navike grade i van škole, komunikacijski aspekt projekta se širi i online, kroz pažljivo planirane saradnje sa utjecajnim pojedincima koji dijele iste vrijednosti, te medijima koji imaju relevantan doseg. Takav je bio i Dvoboj zdravih namirnica, rezultat saradnje s poznatim bh. kuharima, Miranom Karićem i Danirom Šabić, koji su u 2020. godini, kroz praktične primjere, ukazala na neke od ključnih benefita kuhanja s djecom. Miran i Danira su, zajedno sa svojim malim pomoćnicima Amanom i Arjom, pripremali poznata jela na manje poznate načine.

Nestlé Zdravo! kup je program edukacije učenika osnovnih škola o pravilnoj ishrani i važnosti fizičke aktivnosti, kojim kompanija Nestlé, u saradnji sa Atletskim Savezom BiH, nastoji da doprinese razvoju zdravijih generacija. U BiH se ovaj projekat implementira već više od 10 godina, a u njemu je do sada učestvovalo više od 20.000 djece. U okviru projekta realizuju se edukativne radionice za djecu, te Nestlé Atletski Kup, gdje se djeca takmiče u nekoliko atletskih disciplina. Važnost projekta prepoznali su i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, te Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke