Sort by
Sort by

Prijava za Zdravo! Baka konkurs

Nagradni konkurs "Zdravo! baka" 2024

Njihovi životni savjeti prenose se s koljena na koljeno, iz generacije u generaciju, a njihove recepte pažljivo bilježimo, jer niko ne kuha kao moja baka. U čemu je tajna naših baka/nana ostat će vječno pitanje, a Nestlé već drugu godinu pokušava pronaći odgovor na ovo pitanje i podijeliti recepte koje samo one znaju skuhati na tradicionalno dobar način koju njihovi unuci naprosto vole.

Osim što bake imaju neki specijalni začin samo njima znan, nerijetko su i sjajne u pripovijedanju priča u kojima ona djeca koja jedu povrće i voće mogu porasti visoko poput drveta, ili postati jaki poput svojih superheroja. Jednu takvu Zdravo! Baku/Nanu ponovo traži Nestlé kako bi njen recept i priču uvrstili u Zdravo! Kuharicu sa korisnim savjetima i trikovima koje samo one znaju, a s ciljem da njihovi unuci i porodice steknu zdrave životne navike kako bi i sami mogli pripremiti dobro izbalansirani obrok u skladu sa Nestlé Zdravo! NutriPorcijom, odnosno Tanjirom pravilne ishrane.

Podijelite svoj recept i svoju priču i pridružite se bakama i nanama koje kuhaju najbolju hranu na svijetu i pričaju najbolje priče.

Status message

Sorry…This form is closed to new submissions.

1. Organizator

Konkurs “Zdravo! Baka” organizira i provodi kompanija Nestlé Adriatic BH d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Valtera Perića br. 1a, ID: 4201133590005.

2. PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA KONKURSA

Konkurs se organizira i provodi na području Bosne i Hercegovine.

3. KONCEPT KONKURSA

Konkurs se zasniva na potrazi za osobom (u tekstu: Zdravo! Baka) s područja Bosne i Hercegovine koja priprema jela prateći smjernice Tanjira zdrave prehrane (Nutriporcije, eng. NutriPlate). Prema smjernicama Nutriporcije (dostupno na Nestle.ba), pola tanjira (50%) treba činiti povrće i salata, jednu četvrtinu (25%) meso, riba, jaja, sir i mahunarke te jednu četvrtinu (25%) žitarice ili tjestenina, kruh od cjelovitog zrna, krompir. 
Cilj natječaja je podizanje svijesti o kvalitetnoj prehrani i edukaciji djece o pravilnoj prehrani, poštujući lokalne prehrambene tradicije i vodeći računa o kućnom proračunu.

Organizator će analizirati sva jela/svaku prijavu učesnika/ca, a kako bi se osiguralo ispunjenje kriterija prijave.

4. PRAVO NA UČEŠĆE

U konkursu mogu učestvovati sve punoljetne osobe (najmanje 18 godina) koje se prijave i unutar prijave (dostupnoj na Nestle.ba) pošalju recept i pojašnjenje recepta koji prati pravila Tanjira zdrave prehrane.

5. NAČIN UČEŠĆA

Učesnici se mogu prijaviti samostalno ili ih, uz njihovo obavezno pisano dopuštenje, mogu prijaviti drugi putem prijave na službenoj stranici Nestle.ba.

Pravo na učešće nemaju lica zaposlena kod organizatora, niti lica koja direktno učestvuju u organizaciji ovog konkursa. U konkursu ne mogu učestvovati niti lica zaposlena kod neovisnih partnera, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba.

Učesnici se obavezuju da će popuniti sve potrebne podatke u prijavnoj formi na Nestle.ba stranici, a organizator da će te podatke koristiti isključivo u svrhu organizacije i provedbe konkursa.

Jednog pobjednika odnosno jednu pobjednicu konkursa izabrat će predstavnici kompanije Nestlé, te će ta osoba postati Nestlé Zdravo! Baka ambasadorica i kao takva sudjelovat će u daljnjim koracima projekta u mjeri u kojoj to želi.

Po završetku glasanja ime pobjednika/ce bit će objavljeno na stranici Nestle.ba. Recepti i priče učesnika/ca koji na to pristanu pisanim putem, bit će dodani u specijalni segment Zdravo! Akademije na Nestle.ba stranici.
Po završetku natječaja pobjednik/ca će u dogovoru i o trošku organizatora posjetiti lokalnu osnovnu školu u svojoj zajednici i tijekom posjeta će podijeliti iskustva s roditeljima i učiteljima.

6. TRAJANJE KONKURSA

Konkurs traje od 20.3. do 10.4.2024. godine, u sljedećim fazama.

-    Prijava učesnika na Nestle.ba: 20.3. do 10.4.2024.
-    Glasanje žirija: 10.4.-14.4.2024.
-    Proglašenje pobjednika/ce konkursa: 15.4.2024.

7. ODABIR POBJEDNIKA/CE

Izbor pobjednika/ce odredit će tročlani žiri, specijalno oformljen za ovu svrhu, u periodu od 10.4. do 14.4.2024. godine, a kojeg će sačinjavati predstavnici kompanije Nestlé Adriatic BH d.o.o. Sarajevo (dva nutricionista i dva komunikacijska stručnjak).

Žiri će bodovati radove na skali od 0 do 50 bodova, na osnovu sljedećih kriterija: 
    
-    Kriteriji NutriPorcije: recept prati smjernice Tanjira zdrave prehrane (Nutriporcije, eng. NutriPlate) – do 70 bodova
-    Prenošenje poruke: koliko kreativno i vjerodostojno učesnik/ca prenosi poruke o balansiranim i kvalitetnim obrocima (do 30 bodova).

Maksimalan broj bodova koje učesnik može dobiti u sklopu iznad navedenih kriterija iznosi 100 bodova.

    Pobjednik će biti objavljen 15.4.2023. godine na web stranici nestle.ba.

    Rezultati izbora žirija su konačni. Žalba na rezultate nije moguća.

8. OBAVEZE I PRAVA

-    Učešćem u konkursu učesnici prihvataju navedena zvanična pravila.
-    Odluke organizatora donesene prema pravilima o provođenju konkursa konačne su i obavezujuće za sve učesnike.
-    Učešćem u konkursu učesnici garantuju, pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću, da polažu autorska prava na radove sa kojima učestvuju u konkursu. Svaki učesnik sa prijavom rada u potpunosti garantuje da je rad isključivo i samo njegovo autorsko djelo, a u slučaju fotografije da je za istu obezbijedio puna autorska prava, te na organizatora prenosi sva materijalna autorska prava, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja. 
-    Sve fotografije radove koji budu objavljene u okviru konkursa, ostaju u vlasništvu organizatora, koji ih može koristiti u promotivne svrhe bez isplate dodatne naknade.
-    Učešćem u konkursu prepušta se pravo organizatoru da koristi, objavljuje i distribuira, širom svijeta i trajno, u svakom tradicionalnom ili elektronskom medijskom formatu, radove koji su učestvovali u konkursu, ali isključivo vezano za ovaj i ostale „Zdravo!“ povezane aktivnosti i konkurse.


-    Zabranjeno je: 
o    objavljivati i/ili prenositi zakonom zaštićene sadržaje.
o    objavljivati i/ili slati vulgarne, klevetničke, pornografske, uvredljive, prijeteće, rasističke, fašističke i šovinističke sadržaje tekstove, slike, video i/ili audio zapise;
o    objavljivati i/ili slati tajne i/ili zaštićene podatke neke fizičke ili pravne osobe; lažno se predstavljati (u ime druge fizičke ili pravne osobe);
o    objavljivati, prenositi i/ili slati informacije koje krše postojeće zakone Bosne i Hercegovine i/ili međunarodne zakone;
o    objavljivati, prenositi i/ili slati lažne informacije u smislu nanošenja štete trećim osobama; širiti nacionalnu netrpeljivost ili vrijeđati građane Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge zemlje po nacionalnom ili bilo kojem drugom osnovu;
-    Sve poslane datoteke (fotografije i radove) organizator može koristiti u bilo kojem obliku svojih promotivnih aktivnosti, bez posebnog obavještenja ili dodatne saglasnosti učesnika.
-    Organizator ne odgovara za eventualno kršenje autorskih prava od strane učesnika.
-    Učesnici će pružiti sve informacije i dokumente potrebne za primjenu pravila i ostalih odgovarajućih zakona.

Ukoliko dobitnik unutar 72 sata od eventualnog naknadnog poziva ne dostavi svoje podatke i odbije sudjelovati u natječaju, pobjednikom će biti proglašen sljedeći učesnik s najvećim brojem bodova. 

9. NAGRADNI FOND

Natječaj „Zdravo! Baka“ ne predviđa nagradni fond.

10. OBJAVA PRAVILA

Ova pravila će biti objavljena na web stranici organizatora.

11. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA

Ime dobitnika će biti objavljeni na web stranici www.nestle.ba. Dobitnik će biti obaviješten o izboru putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu prilikom prijave, i to u roku od pet dana od dana odabira.

12. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:
-    slučaj nepravilnog funkcionisanja interneta, (ne)funkcionisanja i ostalih aktivnosti društvenih mreža ili (ne)funkcionisanja elektronske pošte ili ostalih uređaja koji omogućavaju sprovođenje ovog konkursa. Isto tako, organizator nije odgovoran ako jedan ili više učesnika ne mogu pristupiti web stranici ili ne mogu da učestvuju u konkursu zbog tehničke greške u vezi sa djelovanjem internet mreže
-    slučaj bilo kakve posljedice koje učesnici mogu pretrpjeti zbog učestvovanja u konkursu na koje organizator i tehnički izvođač nemaju uticaja.

13. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže konkurs u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u konkursu, niti će se konkurs održati. Opoziv konkursa se objavljuje na web stranici www.nestle.ba

14. OSTALE ODREDBE

Organizator neće uvažiti nepotpune ili pogrešno ispunjene prijave za konkurs. 
Odluke organizatora konkursa, za sva pitanja vezana uz konkurs, su konačne i vrijede za sve učesnike.

Organizator konkursa zadržava pravo izmjena ovih pravila ako to zahtijevaju pravni ili tehnički razlozi.

Nastavak učestvovanja u konkursu, nakon objave eventualnih promjena pravila, znači da učesnik prihvata i slaže se s promjenama.

U slučaju spora između Nestlé Adriatic BH d.o.o. Sarajevo i učesnika u konkursu nadležan je Općinski sud u Sarajevu.