Sort by
Sort by

Digitalna higijena je pola zdravlja naše planete

Digitalna higijena je pola zdravlja naše planete
Četiri ruke uvis drže digitalni otpad
Nazad na objave za medije

Sarajevo, 18. oktobar 2023. – Zamislite svijet bez digitalnog nereda, svijet u kojem digitalni otpad dodatno ne zagađuje našu okolinu i svijet u kojem se e-otpad pretvara u čistu umjetnost i spašava našu Planetu. Iako vi već brinete o okolišu, možda niste ni svjesni uticaja vašeg digitalnog otiska. Naime, svaka nepotrebna e-poruka, stari dokument ili multiplicirana fotografija na vašem računaru troši električnu energiju i doprinosi zagađenju naše okoline.

Digitalni otpad je bezdimenzionalan, nema masu i zbog svega toga nam se čini da i ne postoji ili ne utiče na nas i našu okolinu. Međutim, činjenice govore drugačije. Jedan obični mail emituje 4g CO2, a mail sa velikim attachmentom emituje 50g CO2, što dovodi do 410 miliona tona CO2 godišnje. Ovakvo emitovanje će se dešavati bez obzira na to da li otvaramo mail ili ne. Spam mailovi, koji nas sve nerviraju, na godišnjem nivou proizvedu štetnih tvari poput 300 000 automobila!

Prema podacima Carbon Literacy Project  iz marta 2023. godine, gledanje samo jedne minute videa na Youtube kanalu, proizvede 0,46 g CO2. Ukoliko bi uzeli za primjer da jedna osoba dnevno pogleda film u trajanju od 90 minuta, to bi značilo da ona proizvede oko 41,4 g CO2. Na godišnjem nivou, ukoliko bi ta osoba gledala svaki dan po jedan film u istom trajanju, proizvela bi 15,111 g (15,11kg) CO2. Jasno je da je ovaj broj i mnogo veći. Da bi se apsorbovala ova količina CO2 bilo bi potrebno zasaditi jedno do dva drveta, a da li to činimo?!

Priliku da daju vlastiti doprinos očuvanju okoliša imaju studenti pet univerziteta u BiH (u Sarajevu, Banjaluci, Mostaru i Tuzli) i to zahvaljujući aktivnosti „Čista umjetnost“ u okviru koje će se educirati o pametnom odlaganju i zbrinjavanju e-otpada, ali će se ujedno informisati o digitalnom otpadu. Tokom trajanja ove akcije (od 1. do 28. oktobra) studenti će također moći predati svoje stare električne uređaje u posebne prostore za odlaganje e-otpada organizovane na njihovim fakultetima.

"Čista umjetnost" je inicijativa kompanije Nestlé koja se bavi podizanjem svijesti o važnosti recikliranja i ponovne upotrebe otpadnog materijala. Ova inicijativa pruža mladima u Bosni i Hercegovini priliku da nauče o pametnom odlaganju otpada i reciklaži, jer su upravo oni budućnost koja će oblikovati našu okolinu. Ovoj inicijativi se pridružio i ZEOS, prvi Operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini, ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, kao i Udruženje građana „Ruke kroz projekat „Let's Do It“.

Imajući sve ove podatke u vidu, moramo ipak biti svjesni i činjenice da ovo možemo mijenjati, tako što individualno možemo reducirati digitalni otpad i time pokazati brigu o svijetu kojeg će buduće generacije naslijediti. Na to nas podsjeća aktivnost „Čista umjetnost“ koja je prvenstveno namijenjena generaciji Z budući da ova generacija iako ekološki osviještena, još uvijek nije svjesna koliko baš oni doprinose stvaranju digitalnog otpada, čuvajući na stotine fotografija, skripti  i ostalih dokumenata, te audio i video sadržaja na vlastitim računarima ili mobitelima.

Svaka nepotrebna e-poruka, stari dokument ili zaboravljena slika na vašem računaru troši električnu energiju i doprinosi zagađenju, pa je zato vrijeme da se krene u digitalno čišćenje koje podrazumijeva brisanje svih nepotrebnih i dugo ne korištenih dokumenata i fotografija. Time se doprinosi smanjenju digitalnog otpada, a samim tim usklađivanjem sa svojim vrijednostima i osjećajem odgovornosti. Zato „Clean Art, Clean Smart“!