Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

eRecruiting Obavijest o pohrani osobnih podataka pri prijavi na natječaj za posao

Hvala Vam što ste posjetili našu globalnu internet stranicu  vezanu na razvoj karijere Nestlé Careers. Nestlé poštuje Vaše pravo na privatnost osobnih podataka kada koristite naše internet stranice i kada komunicirate sa nama elektronskim putem. Ova eRecruiting Obavijest o pohrani osobnih podataka  (“Obavijest”) opisuju se vrste osobnih podataka koje Nestlé i njegova povezana društva (zajedno: “Nestlé”, “mi” ili “nama”) može prikupiti, kako će se ti podaci možda koristiti, sa kim ćemo možda podijelitii te podatke, kao i kakav Vam izbor stoji na raspolaganju u pogledu načina na koji ćemo koristiti te podatke. Ova obavijest nije ugovorne prirode i nije sastavni dio bilo kog ugovora o radu, niti predstavlja neku drugu ponudu.

Podaci koji Vas identificiraju ili iz kojih Vas se možete identificirati (Vaši “osobni podaci”) mogu se podvrgnuti obradi od strane (ili u ime) Kompanije Nestlé, uključujući preko eRecruiting usluga, u svrhe regrutiranja, radnog angažmana, zapošljavanja i u druge svrhe s tim u vezi. Određene su neophodne tehničke i organizacijske mjere da bi Vaši osobni podaci bili sigurni. Svi osobni podaci  koje čuvamo, uključujući osjetljive osobne podatke , pohranjuju se i obrađuju u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka i politikom čuvanja privatnosti u Nestlé Grupi.

Kontrolor Vaših osobnih podataka je lokalna kompanija Nestlé u zemlji Vašeg prebivališta Nestle Adriatic BH d.o.o. Valtera Perića 1a, 71000 Sarajevo. Molimo da imate u vidu da Nestlé S.A., 1800 Vevey, Švicarska, također obrađuje Vaše osobne podatke u  svrhu prijava na natječaj za posao preko ovih eRecruiting usluga.

Ako imate bilo kakve zahtjeve ili pitanja u vezi Vaših osobnih podataka ili ostvarivanja Vaših prava po važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka, molimo da kontaktirate lokalnu kompaniju Nestlé putem e-mail adrese [email protected] ili [email protected].

Svrha Obavijeti

Ova Obavijest je važeća za sve Nestlé subjekte i treća lica koja mogu obrađivati Vaše osobne podatke vezane na Vašu prijavu za posao.

Važeći zakon

U ovoj  Obavijest određen je minimalni standard zaštite za Vaše osobne podatke širom svijeta. Nestlé priznaje da važeći zakoni u nekim jurisdikcijama mogu zahtijevati strožije standarde od onih opisanih u ovoj Obavijesti. Nestlé će obrađivati Vaše osobne podatke u skladu sa svim važećim zakonima i propisima. Tamo gdje važeći zakoni i propisi u nekoj jurisdikciji osiguravaju nižu razinu zaštite Vaših osobnih podataka  od onih određenih u ovoj  Obavijesti, zahtjevi iz ove Obavijesti će se primijeniti kao dodatak zahtjevima iz tih zakona i propisa.

Prikupljanje osobnih podataka

U svrhe eRecruiting usluga, prikupljamo osobne podatke  koje nam Vi dostavite ili koji su potrebni da bismo Vam pružili naše eRecruiting usluge. Možete nam neposredno proslijediti Vaše osobne  podatke  (kao što su Vaše ime i prezime, adresa stanovanja/prebivanja, e-mail adresa i podaci o zaposlenju) tako što ćete nam ih dostaviti Vi osobno. Također nam možete dostaviti osobne podatke posrednim putem (kao što su „cookies“, veza i informacije o sistemu) pretraživanjem naših internet stranica i komunicirajući sa nama elektronskim putem. Preko ove internet stranice također možete proslijediti  dokumente poput motivacijskog pisma, životopisa i pisma preporuke.

Molimo Vas  da ne dostavljate osjetljive osobne podatke  (npr. podatke o zdravstvenom stanju, vjerskoj pripadnosti, političkim uvjerenjima sl.) kao dio Vaše prijave.

Kategorije osobnih podataka:

Vrste osobnih podataka koje možemo obrađivati u vezi sa Vašom prijavom obuhvaćaju Vaše:

 • obrazovanje;
 • radno iskustvo
 • bliže podatke o naknadi;
 • preporuke, povratne informacije i bilo koje bliže podatke o ranijim poslodavcima i/ili drugim ljudima za koje tražite da ih kontaktiramo;
 • kontakt informacije (npr. Vaše ime i prezime, adresa, e-mail adresa i broj telefona i/ ili broj mobilnog telefona);
 • bilo koje dodatne podatke koje možete osigurati (npr. motivacijsko pismo);
 • bilo koje druge podatke koji mogu biti neophodni u vezi sa Vašom prijavom (npr. Znanje jezika).

Svrhe obrade

Vaši osobni podaci  mogu se obrađivati u slijedeće svrhe:

 • obrada Vaše prijave za posao;
 • određivanje da li odgovarate za druge pozicije koje su na raspolaganju u Nestlé Grupi;
 • kreiranje i održavanje evidencija o zaposlenima;
 • svrhe izvještavanja (npr. vrijeme za obradu prijava);
 • ako ste imali uspeha pri prijavi, Vaši osobni podaci mogu se obrađivati u vezi sa Vašim radnim odnosom sa Nestlé, podložno uvjetima Vašeg ugovora o radu.

Nestlé stručnjaci za zapošljavanje (regruteri) širom svijeta mogu vidjeti Vaše osobne podatke, koji se obrađuju u vezi sa Vašom prijavom. Ako Nestlé subjekt obrađuje Vaše osobne podatke u svrhe koje idu dalje od svrha opisanih u ovoj Obavijest, subjekt odgovoran za novu svrhu osigurat će slijedeće:

(a) da nova svrha bude u materijalnom smislu u skladu sa odredbama ove Obavijesti;

(b) da Vi budete informirani: (i) o novoj svrsi zbog koje će se Vaši osobni podaci obrađivati i (ii) o primateljima ili kategorijama primatelja Vaših osobnih podataka ;

(c) do mjere do koje se to zahtijeva po važećem zakonu, pribaviti Vašu suglasnost prije otpočinjanja bilo kakve obrade Vaših osobnih podataka  za bilo koju navedenu novu svrhu.

Vaši osobni podaci  mogu se također koristiti za administriranje, podržavanje i dobijanje povratnih informacija na razini naših usluga, kao i za sprječavanje povreda u smislu sigurnosti, zakona ili naših ugovornih uvjeta.

Otkrivanje osobnih podataka

Nestlé može otkriti Vaše osobne podatke drugim kompanijama u okviru Nestlé Grupe. Također možemo otkriti Vaše osobne podatke trećim osobama (kao što su naši pružatelji internet usluga), koji nam pomažu da administriramo ovu internet stranicu ili nam pomažu u našem procesu regrutiranja (radnog angažiranja ) na mreži. Neki od ovih trećih osoba mogu se nalaziti van jurisdikcije Vašeg pristupa ovoj internet stranici. Nestlé traži od ovih trećih osoba da u svakom trenutku osiguraju odgovarajuću razinu sigurnosti za Vaše osobne podatke. Oni su obvezani zakonskim aktima čuvati privatnost i povjerljivost Vaših osobnih podataka i njihovu sigurnost, kao i da obrađuju Vaše osobne podatke isključivo u skladu sa točno određenim uputama Kompanije Nestlé.

Također možemo otkriti/dostaviti Vaše osobne podatke:

 • bilo kojoj strani, ukoliko se to zahtjeva po važećem zakonu;
 • budućem kupcu, u slučaju da očekujemo prodaju našeg cjelokupnog ili relevantnog dijela našeg poslovanja.

Pohranjivanje osobnih podataka

Nestlé će pohraniti Vaše osobne podatke koliko god je opravdano neophodno za Vašu prijavu za posao, uzimajući u obzir našu potrebu da odgovaramo na upite ili rješavamo probleme i postupamo u skladu sa pravnim zahtjevima po važećem(im) zakonu(ima). Podložno posebnim zahtjevima pohranjivanja određenim u dijelu  o posebnim propisima, možemo pohraniti Vaše osobne najviše 2 godine, da bismo Vas mogli kontaktirati  ako se u budućnosti ukaže odgovarajuće radno mjesto. Ako ne želite da Vas uzmemo u obzir prilikom neke buduće potrebe za zaposlenje, izbrisat ćemo Vaše osobne podatke na Vaš zahtjev.

Neke od naših internet stranica pružaju mogućnost da sa oglasom za posao upoznate drugu osobu preko društvenih mreža ili elektronske pošte. Da bi se to moglo ostvariti, moramo uzeti Vašu e-mail adresu i podatke o elektronskom kontaktu onih osoba kojima šaljete link internet stranice. Prije nego što dostavite podatke o e-mail adresi druge osobe Kompaniji Nestlé, prethodno pribavite suglasnost te osobe da to možete napravit. Podaci o elektronskom kontaktu prikupljeni na taj način ne koriste se ni u kakve druge svrhe osim onih za ispunjavanje Vašeg zahtjeva.

Međunarodni transferi osobnih podataka

Nestlé je globalna kompanija koja koristi Internet za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka. To naravno obuhvaća prekograničnu obradu i prijenos osobnih podataka.

Mi možemo prenijeti Vaše osobne podatke u jurisdikcije koje ne obuhvaćaju mjesto Vašeg prebivališta, ali mi to radimo isključivo u svrhe opisane u ovoj Obavijesti. Kada prenosimo Vaše osobne podatke u druge jurisdikcije, mi to radimo u skladu sa zahtjevima važećih zakona.

Vaša prava

Možete revidirati ili deaktivirati Vaš profil kandidata bilo u kojem trenutku. To također podrazumijeva slijedeće:

Vaša prava prema važećim zakonima:

 • pravo da tražite pristup Vašim osobnim podacima koje obrađuje Nestlé ili koji se obrađuju u ime Kompanije Nestlé ili njihove kopije;
 • pravo da Vam se daju informacije u vezi izvora Vaših osobnih podataka , ako ti osobni podaci o nisu dobijeni neposredno od Vas osobno;
 • pravo da zahtijevate ispravku bilo kojih netočnih podataka u Vašim osobnim podacima;
 • pravo da se usprotivite, na zakonskoj osnovi, obradi Vaših osobnih podataka;
 • pravo da tražite informacije o postojanju bilo kakve automatske obrade Vaših osobnih podataka sa pravnim učinkom ili značajnim učinkom po Vas, kao i obrazloženje razloga zašto se to čini, o značaju i bilo kakvim predviđenim posljedicama takve obrade;
 • pravo da zahtijevate da se Vaši osobni podaci ili da se obrada Vaših osobnih podataka ograniči na određenu svrhu;
 • pravo da se žalite na obradu Vaših osobnih podataka nadležnim institucijama zaduženim za zaštitu osobnih podataka
 • pravo da zahtjevate da se vaši podaci trajno obrišu

Vi možete ostvariti bilo koje od ovih prava do mjere do koje je to određeno važećim zakonima, koristeći bliže podatke o kontaktu koji se nalaze navedene u ovoj Obavijesti i/ili kontaktiranjem Kompanije Nestlé u zemlji Vašeg prebivališta. To ne utječe na Vaša zakonska prava. Vaša odluka da ostvarite bilo koja od ovih prava neće negativno utjecati na Vašu prijavu, niti će podrazumijevati bilo kakve sankcije ili penale bilo koje vrste.

VEVEY, Ožujak, 2017. godine
Copyright © 2017 Société des Produits Nestlé S.A.