Sort by
Sort by

Adis Lukač - Američki ždral

Američki ždral predstavlja jednu od najstarijih ptica na planeti i najvećih u Sjevernoj Americi. Nažalost, zbog nekontrolisanog i lošeg uticaja na njihovo prirodno stanište, ova vrsta je ugrožena i čine se veliki napori kako bi se održala i spasila od potpunog izumiranja. Zbog svog gracioznog izgleda i harmoničnih pokreta poput plesa, ždral je bio inspiracija mnogim umjetnicima kroz historiju, pa je tako zaokupio i pažnju umjetnika, nadajući se da će ovaj rad i izložba svih radova kolega biti jedna od karika na skretanje pažnje da počnemo spašavati, a ne uništavati.

O UMJETNIKU 

adis_lukac


Adis Lukač rođen je u Sarajevu gdje je završio Srednju školu primijenjenih umjetnosti i magistrirao na Akademiji likovnih umjetnosti na odsjeku kiparstva također u Sarajevu. Već u srednjoj školi pokazao je izuzetan talenat pa je vrlo brzo počeo sa radom u kamenu, tačnije izrada skulpture po sistemu direktnog klesanja u kamenu. Na Akademiji nastavlja i usavršava svoja znanja kako za rad u kamenu tako i za ostale materijale kao što su bronza, drvo, plastika, metal i dr. Pored skulpture uspješno se izražava i kroz slikarstvo pa svoje izložbe najčešće koncipira kao kombinaciju skulptura, crteža i slika. Mnogo puta je predstavljao BiH na raznim internacionalnim umjetničkim simpozijima sa velikim uspjehom. Autor je prvog monumentalnog spomenika prvom bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću u Tuzli. Autor je biste Ivana Gorana Kovačića u Sarajevu. Autor je reljefa-skulpture Hasanaginica postavljenom u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Član je ULUBiH-a sa kojim izlaže. Svoje radove predstavlja kroz izložbe kako domaćoj tako i publici u inostranstvu gdje sarađuje sa nekim galerijama i univerzitetima. 

americki_zdral original