Sort by
Sort by

Nagradna igra „Nestlé proizvode kupi i super nagrade pokupi!“

Nagradna igra „Nestlé proizvode kupi i super nagrade pokupi!“

1. Organizator

Na osnovu zakona o igrama na sreću (Službene novine Federacije BiH broj: 48/15 i 60/15 ) Toolbox d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Hakije Kulenovića bb, JIB 4201859700004 kojeg zastupa Dragan Janjetović (dalje u tekstu: Organizator) je organizator nagradne igre pod nazivom: „Nestlé proizvode kupi i super nagrade pokupi!“ u ime klijenta Nestlé Adriatic BH d.o.o. Sarajevo, Valtera Perića 1A, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, PDV broj 201133590005 (dalje: Klijent). Nagradna igra se priređuje sa ciljem promocije Nestlé robnih marki, a ograničena je na trgovački lanac Konzum i Mercator (dalje: Partner).

2. Trajanje

Nagradna igra započinje 01.11.2023. godine i traje do 15.12.2023. godine (uključivo), a odnosi se na sve prodavnice trgovačkog lanca Konzum i Mercator na području Federacije Bosne i Hercegovine.

3. Proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri

U nagradnoj igri učestvuju proizvodi i promotivna pakovanja navedenih Nestlé brendova: Nescafé, Lion, Kit Kat, Smarties, After Eight, Thomy, Maggi, C, Garden Gourmet, Nesquik , Nestle Žitne pahuljice (Nesquik, Chocapic, Cini Minis, Cookie Crisp, Cheerios, Fitness, Corn Flakes, Lion, Kit Kat), Purina, NAN (učestvuje samo NAN OPTIPRO 3 i Yogolino mliječni deserti, dok su izričito isključeni iz sudjelovanja sljedeći proizvodi: NAN OPTIPRO 1, NAN OPTIPRO 2, NAN HA i Pre NAN ).  Proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri dalje u tekstu zajednički se navode kao „proizvodi“.

4. Pravo na učešće

Pravo na učešće u nagradnoj igri imaju sva fizička lica preko 18 godina starosti koje imaju prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Učesnici).  Pravo na učešće nemaju osobe koje su uključene u organizaciju nagradne igre, a posebno osobe zaposlene kod Organizatora ili  Klijenta ili Partnera, kao i članovi njihove uže porodice. Za sudjelovanje maloljetnika saglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati je. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uslovima, odnosno ukoliko je staratelj maloljetnika prihvatio nagradu, time je izrazio svoju saglasnost s Pravilima, te nagradu u ime maloljetnika i preuzima.

5. Učestvovanje

Za učestvovanje u ovoj nagradnoj igri je potrebno kupiti jedan ili više proizvoda navedenih Nestlé tržišnih marki u ukupnoj vrijednosti od minimalno 10,00 KM u prodajnim objektima Partnera na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine sa evidentiranom kupovinom na jednom (istom) računu i poslati SMS poruku (koja sadrži lične podatke i broj računa), čime se ostvaruje mogućnost učestvovanja. Cijena SMS poruke iznosi 0,10 KM + PDV. Svaka osoba može učestvovati sa više računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jednom. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) takva prijava putem SMS-a biti će nevažeća te se neće uzeti u obzir za izvlačenje nagrade.

Broj računa koji zadovoljava naprijed navedeno, potrebno je poslati putem SMS poruke u idućem formatu i sa ovim podacima: Broj fiskalnog računa(razmak)ime i prezime(razmak)grad npr. 123456 IME I PREZIME GRAD na broj 091 112 412 Korisnik dobija povratnu poruku sa informacijom da li je njegova prijava prihvaćena ili ne, odnosno da li je poruka poslana u ispravnom formatu. Učesnik je dužan čuvati originalni račun do izvlačenja te isti prezentovati ukoliko osvoji nagradu.

Podaci o računu prijavljenom u nagradnu igru, odnosno prijave zaprimljene na temelju računa, bit će odbijeni ako postoji osnovana sumnja u njihovu valjanost ili ako ne ispunjavaju uslove za učestvovanje kako je navedeno ovim pravilima. 

Učesnici mogu dobiti sve potrebne informacije putem korisničke podrške na broj 066 020 020 (isključivo Viber text format) i/ili putem emaila [email protected]

6. Nagradni fond

Ukupna nabavna vrijednost nagradnog fonda je 20.289,00 KM. Nagradni fond čini ukupno 12 nagrada i to:

- tri (3) glavne nagrade –  3x po jedan poklon vaučer pojedinačne vrijednosti 5.000,00KM sa PDV-om što čini ukupno 15.000,00KM;

- jedna (1) nagrada – Samsung kombinovani side by side frižider, pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 2.866,50KM što čini ukupno 2.866,50KM

- tri (3) nagrade – 3x po jedan Tefal airfrayer XXL Digital, pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 409,50KM što čini ukupno 1.228,50KM

- šest (6) nagrada – 6x po jedan Nescafe Dolce Gusto Infinissima, pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 199.00KM što čini ukupno 1.194,00KM;

Poklon vaučer u vrijednosti od 5.000,00 KM dobitnik će moći da iskoristi za kupovinu roba ili usluga u bilo kojem Konzum ili Mercator prodajnom marketu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Poklon vaučer ne može biti zamjenjen za novac. 

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost koji plaća Organizator. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

7. Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada održat će se u Mercator Ložionička, Sarajevo, 20.12.2023 u 13:00 časova, putem specijalnog aplikativnog softvera namijenjenog isključivo za izvlačenja u nagradnim igrama. Izvlačenje nagrada će nadgledati i provesti Komisija sačinjena od 3 člana (predsjednik i 2 člana) koju imenuje organizator posebnom odlukom.

Komisija će pored dobitnika dodatno izvući i 3 „rezervna” dobitnika koji će ostvariti pravo na nagradu ali samo ukoliko izvučeni dobitnik (ili više njih) iz razloga navedenih u ovim pravilima bude naknadno diskvalificiran jer ne ispunjava pravila ove nagradne igre. Rezervni dobitnik će ostvariti pravo na nagradu po redoslijedu izvlačenja. 

Dobitnici će biti izvučeni sljedećim redoslijedom:

 1. Tri (3) dobitnika glavnih nagrada za poklon vaučer u vrijednosti od 5.000,00 KM sa PDV-om
 2. Jedan (1) dobitnik za Samsung kombinovani side by side frižider pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 2.866,50KM 
 3. Tri (3) dobitnika nagrade Tefal airfrayer XXL Digital pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 409,50KM
 4. Šest (6) dobitnika nagrade Nescafe Dolce Gusto Infinissima, pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 199,00KM 
 5. Tri (3) rezervna dobitnika

Izvlačenje dobitnika će se izvršiti putem aplikacije kroz kompjuterski softver slučajnim odabirom gdje će biti objedinjeni svi učesnici koji su učestvovali valjanim prijavama u periodu trajanja nagradne igre putem SMS poruka. Komisija je dužna da vodi zapisnik o izvlačenju koji sadrži kratak tok izvlačenja, imena dobitnika, nazive dobitaka i rezervnih dobitnika, broj računa prijavljenog u prijavi, nazive nagrada koje su osvojene, uključujući i ostale neophodne podatke. Zapisnik o izvlačenju potpisuju svi članovi komisije.

Organizator će obavijestiti dobitnike o rezultatima izvlačenja putem SMS-a na telefonski broj sa kojega je stigla SMS poruka, u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Ukoliko unutar 8 dana osoba koja je izvučena kao dobitnik ne bude mogla biti kontaktirana (nedostupan, ne odgovori na SMS poruku) ili u slučaju da učešće nije validno, rezervni dobitnici će biti kontaktirani po redoslijedu izvlačenja. 

Dobitnik je, radi provjere valjanosti prijave, dužan na zahtjev Organizatora odmah poslati sliku računa putem Viber-a na broj korisničke podrške 066 020 020 ili putem emaila [email protected]

Ukoliko jedna osoba bude izvučena dva ili više puta, bit će dobitnik nagrade za koju je prvi put izvučena.

Učesnici mogu učestvovati sa neograničenim brojem računa, odnosno SMS prijava koje zadovoljavaju sve uslove ovih Pravila. Nepotpuna poruka ili prijava na koje postoji osnovana sumnja u valjanost ne može učestvovati u nagradnoj igri, a niti učesnik na osnovu takve prijave može osvojiti nagradu.

8. Obavještavanje dobitnika i uručenje nagrada

Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem telefona. Dobitnik je dužan postupiti u skladu sa instrukcijama iz SMS poruke ili poziva. Ukoliko ne može biti kontaktiran ili se ne javi u roku 8 dana  od  SMS obavještenja ili telefonskog poziva,  Organizator se oslobađa odgovornosti predaje Nagrade tom dobitniku. Preuzimanjem nagrade od strane učesnika prestaju sve obaveze Organizatora prema njemu. Nagrade se ne mogu prenositi na druge osobe. Sve obaveze Organizatora prema Sudionicima prestaju od trenutka uručenja nagrade.

Dobitnik će preuzeti svoju nagradu u skladu sa dogovorom s Organizatorom, a po predočenju osobnih dokumenata i računa te najkasnije 30 dana od dana obavještenja dobitnika odnosno stupanja u kontakt. 

Ukoliko dobitnici u roku od 30 dana ne preuzmu osvojene nagrade gube pravo na istu, a Organizator će, ukoliko nagradni fond nakon završetka nagradne igre ne bude podijeljen dobitnicima, isti prodati i sredstva ostvarena prodajom ravnomjerno uplatiti na račune humanitarnih organizacija ( „Crveni križ“, „Caritas“, „Merhamet MDD“ i „Dobrotvor“). 

Pravila nagradne igre bit će objavljena na web stranici https://www.nestle.ba/.

Imena potvrđenih  dobitnika koji ispunjavaju uslove za preuzimanje osvojene nagrade bit će objavljena 16 dana nakon dana izvlačenja dobitnika na web stranici https://www.nestle.ba/.

Pravila nagradne igre biti će objavljena najmanje sedam dana prije početka nagradne igre u novinama „Dnevni Avaz“. Dobitnik  mora da ispunjava sve uslove definisane ovim pravilima. 

9. Porez i odgovornosti

Sve porezne obveze plaća Organizator nagradne igre, a u skladu sa Zakonom o igrama na sreću Federacije Bosne i Hercegovine. 

Učesnik se slaže da Organizator, Partner, Klijent ili koje s njima povezano društvo neće biti odgovorni za funkcionisanje ili upotrebu nagrade. Učesnik prihvata da gore navedeni subjekti nisu, niti će na bilo koji način biti odgovorni za ikakve obaveze, garanciju ili jamstvo koji bi, bilo po zakonu ili po prirodi stvari, mogli nastati u vezi s bilo kojom nagradom, što uključuje, ali se ne ograničava na kvalitet, mehanička svojstva ili prikladnost nagrade.

10. Osobni podaci

Sudjelovanjem odnosno prijavom u nagradnu igru Učesnik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uslovima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Organizator će za potrebe sudjelovanja u nagradnoj igri od Učesnika prikupljati Ime i prezime i mjesto prebivališta. Svi osobni podaci Učesnika koji se prikupe tijekom nagradne igre isključivo se koriste u svrhu provođenja i realizacije nagradne igre. Organizator će od dobitnika prikupiti i dodatne osobne podatke: adresa i broj telefona kako bi osvojenu nagradu mogao isporučiti dobitniku. Osobni podaci učesnika čuvaju se najduže 2 mjeseca od dana završetka nagradne igre poslije čega se trajno brišu. Osobni podaci dobitnika  čuvaju se u skladu s važećim propisima, a najduže 5 godina od završetka nagradne igre. Organizator će ime, prezime i grad dobitnika objaviti u medijima po svom izboru. Učesnik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Organizatora ili Klijenta da prestane sa obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na [email protected] i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja u nagradnoj igri. Osobne podatke Učesnika će obrađivati Organizator, te će iste dijeliti sa Klijentom i agencijom Universal Media d.o.o. / Terazije 7-9, 11158 BEOGRAD - STARI GRAD / Srbija, VAT broj: 219520915) koja pomaže Priređivaču u realiziranju Natječaja, na osnovu ugovora koji je zaključen između Priređivača i Agencije. Organizator će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Učesnika u skladu sa važećom regulativom. Klijent može osobne podatke Učesnika prenositi i u okviru Nestle grupe što podrazumijeva i zemlje izvan Evropskog gospodarskog prostora ukoliko je osiguran odgovarajući nivo zaštite osobnih podataka u skladu s važećim propisima. 

Učesnik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, tačne i potpune kontakt podatke o sebi. Učesnik je saglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Učesnika iz bilo kojeg razloga, uključujući netačne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu sa odredbom člana 8 Pravila.

Podnošenjem prijave Učesnik potvrđuje da je obaviješten o prikupljanju i obradi osobnih podataka. Učesnik može dobiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka od strane Klijenta putem Obavijesti o zaštiti podataka objavljenim na službenim stranicama Klijenta.

11. Otkazivanje

Organizator zadržava pravo da prekine nagradnu igru u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema učesniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Učesnik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvata prava i obaveze ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila uz prethodnu saglasnost Federalnog Ministarstva Finansija, o čemu će svi učesnici biti pravovremeno obaviješteni objavom u dnevnim novinama. Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Broj:  

Dana 03.10.2023. godine

1. Organizator

Na osnovu Zakona o igrama na sreću (Službeni glasnik RS, broj 22/19; a u skladu sa članom 96), Plus Media d.o.o., sa sjedištem u Banja Luci, adresa: Milana Radmana 23, JIB: 4402588680008 (dalje u tekstu: Organizator) je organizator nagradne igre pod nazivom „Nestlé proizvode kupi i super nagrade pokupi!“ u ime klijenta Nestlé Adriatic BH d.o.o. Sarajevo, Valtera Perića 1A, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, PDV broj 201133590005 (dalje: Klijent). Nagradna igra se priređuje sa ciljem promocije Nestlé robnih marki, a ograničena je na trgovački lanac Konzum i Mercator (dalje: Partner). 

2. Trajanje

Nagradna igra započinje 01.11.2023. godine i traje do 15.12.2023. godine (uključivo), a odnosi se na sve prodavnice trgovačkog lanca Konzum i Mercator na području Republike Srpske.

3. Proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri

U nagradnoj igri učestvuju proizvodi i promotivna pakovanja navedenih Nestlé brendova: Nescafé, Lion, Kit Kat, Smarties, After Eight, Thomy, Maggi, C, Garden Gourmet, Nesquik , Nestle Žitne pahuljice (Nesquik, Chocapic, Cini Minis, Cookie Crisp, Cheerios, Fitness, Corn Flakes, Lion, Kit Kat), Purina, NAN (učestvuje samo NAN OPTIPRO 3 i Yogolino mliječni deserti, dok su izričito isključeni iz sudjelovanja sljedeći proizvodi: NAN OPTIPRO 1, NAN OPTIPRO 2, NAN HA i Pre NAN ).  Proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri dalje u tekstu zajednički se navode kao „proizvodi“.

4. Pravo na učešće

Pravo na učešće u nagradnoj igri imaju sva fizička lica preko 18 godina starosti koje imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske (u daljem tekstu Učesnici).  Pravo na učešće nemaju osobe koje su uključene u organizaciju nagradne igre, a posebno osobe zaposlene kod Organizatora ili  Klijenta ili Partnera, kao i članovi njihove uže porodice. Za učešće maloljetnika saglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati je. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uslovima, odnosno ukoliko je staratelj maloljetnika prihvatio nagradu, time je izrazio svoju saglasnost s Pravilima, te nagradu u ime maloljetnika i preuzima.

5. Učestvovanje

Za učestvovanje u ovoj nagradnoj igri je potrebno kupiti jedan ili više proizvoda navedenih Nestlé tržišnih marki u ukupnoj vrijednosti od minimalno 10,00 KM u prodajnim objektima Partnera na teritoriji Republike Srpske sa evidentiranom kupovinom na jednom (istom) računu i poslati SMS poruku (koja sadrži lične podatke i broj računa), čime se ostvaruje mogućnost učestvovanja. Cijena SMS poruke iznosi 0,10 KM + PDV. Svaka osoba može učestvovati sa više računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jednom. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) takva prijava putem SMS-a biti će nevažeća te se neće uzeti u obzir za izvlačenje nagrade.

Broj računa koji zadovoljava naprijed navedeno, potrebno je poslati putem SMS poruke u idućem formatu i sa ovim podacima: Broj fiskalnog računa(razmak)ime i prezime(razmak)grad npr. 123456 IME I PREZIME GRAD na broj 091 112 412. Korisnik dobija povratnu poruku sa informacijom da li je njegova prijava prihvaćena ili ne, odnosno da li je poruka poslana u ispravnom formatu. Učesnik je dužan čuvati originalni račun do izvlačenja te isti prezentovati ukoliko osvoji nagradu.

Podaci o računu prijavljenom u nagradnu igru, odnosno prijave zaprimljene na osnovu računa, bit će odbijeni ako postoji osnovana sumnja u njihovu valjanost ili ako ne ispunjavaju uslove za učestvovanje kako je navedeno ovim pravilima. 

Učesnici mogu dobiti sve potrebne informacije putem korisničke podrške na broj 066 020 020 (isključivo Viber text format) i/ili putem emaila [email protected]

6. Nagradni fond

Ukupna nabavna vrijednost nagradnog fonda je 9.481,50 KM. Nagradni fond čini ukupno 9 nagrada i to:

- jedna (1) glavna nagrada – poklon vaučer pojedinačne vrijednosti 5.000,00KM sa PDV-om što čini ukupno 5.000,00KM;

- jedna (1) nagrada – Samsung kombinovani side by side frižider, pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 2.866,50KM što čini ukupno 2.866,50KM

- dvije (2) nagrade – 2x po jedan Tefal airfrayer XXL Digital, pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 409,50KM što čini ukupno 819,00KM

- četiri (4) nagrade – 4x po jedan Nescafe Dolce Gusto Infinissima, pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 199.00KM što čini ukupno 796,00KM;

Poklon vaučer u vrijednosti od 5.000,00 KM dobitnik će moći da iskoristi za kupovinu roba ili usluga u bilo kojem Konzum ili Mercator prodajnom marketu na teritoriji Republike Srpske. Poklon vaučer ne može biti zamjenjen za novac. 

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost koji plaća Organizator. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

7. Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada održat će se  u Mercator Borik, Banja Luka, 22.12.2023 u 13:00 časova, putem specijalnog aplikativnog softvera namijenjenog isključivo za izvlačenja u nagradnim igrama. Izvlačenje nagrada će nadgledati i provesti Komisija sačinjena od 3 člana (predsjednik i 2 člana) koju imenuje organizator posebnom odlukom.

Komisija će pored dobitnika dodatno izvući i 3 „rezervna” dobitnika koji će ostvariti pravo na nagradu ali samo ukoliko izvučeni dobitnik (ili više njih) iz razloga navedenih u ovim pravilima bude naknadno diskvalificiran jer ne ispunjava pravila ove nagradne igre. Rezervni dobitnik će ostvariti pravo na nagradu po redoslijedu izvlačenja.

Dobitnici će biti izvučeni sljedećim redoslijedom:

 1. Jedan (1) dobitnik glavne nagrade za poklon vaučer u vrijednosti od 5.000,00 KM sa PDV-om
 2. Jedan (1) dobitnik za Samsung kombinovani side by side frižider pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 2.866,50KM 
 3. Dva (2) dobitnika nagrade Tefal airfrayer XXL Digital pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 409,50KM
 4. Četiri (4) dobitnika nagrade Nescafe Dolce Gusto Infinissima, pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 199,00KM 
 5. Tri (3) rezervna dobitnika

Izvlačenje dobitnika će se izvršiti putem aplikacije kroz kompjuterski softver slučajnim odabirom gdje će biti objedinjeni svi učesnici koji su učestvovali valjanim prijavama u periodu trajanja nagradne igre putem SMS poruka. Komisija je dužna da vodi zapisnik o izvlačenju koji sadrži kratak tok izvlačenja, imena dobitnika, nazive dobitaka i rezervnih dobitnika, broj računa prijavljenog u prijavi, nazive nagrada koje su osvojene, uključujući i ostale neophodne podatke. Zapisnik o izvlačenju potpisuju svi članovi komisije.

Organizator će obavijestiti dobitnike o rezultatima izvlačenja putem SMS-a na telefonski broj sa kojega je stigla SMS poruka, u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Ukoliko unutar 8 dana osoba koja je izvučena kao dobitnik ne bude mogla biti kontaktirana (nedostupan, ne odgovori na SMS poruku) ili u slučaju da učešće nije validno, rezervni dobitnici će biti kontaktirani po redoslijedu izvlačenja. 

Dobitnik je, radi provjere valjanosti prijave, dužan na zahtjev Organizatora odmah poslati sliku računa putem Viber-a na broj korisničke podrške 066 020 020 ili putem emaila [email protected]

Ukoliko jedna osoba bude izvučena dva ili više puta, bit će dobitnik nagrade za koju je prvi put izvučena.

Učesnici mogu učestvovati sa neograničenim brojem računa, odnosno SMS prijava koje zadovoljavaju sve uslove ovih Pravila. Nepotpuna poruka ili prijava na koje postoji osnovana sumnja u valjanost ne može učestvovati u nagradnoj igri, a niti učesnik na osnovu takve prijave može osvojiti nagradu.

8. Obavještavanje dobitnika i uručenje nagrada

Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem telefona. Dobitnik je dužan postupiti u skladu sa instrukcijama iz SMS poruke ili poziva. Ukoliko ne može biti kontaktiran ili se ne javi u roku 8 dana  od  SMS obavještenja ili telefonskog poziva,  Organizator se oslobađa odgovornosti predaje Nagrade tom dobitniku. Preuzimanjem nagrade od strane učesnika prestaju sve obaveze Organizatora prema njemu. Nagrade se ne mogu prenositi na druge osobe. Sve obaveze Organizatora prema Sudionicima prestaju od trenutka uručenja nagrade.

Dobitnik će preuzeti svoju nagradu u skladu sa dogovorom s Organizatorom, a po predočenju osobnih dokumenata i računa te najkasnije 30 dana od dana obavještenja dobitnika odnosno stupanja u kontakt.

Ukoliko dobitnici u roku od 30 dana ne preuzmu osvojene nagrade gube pravo na istu, a Organizator će, ukoliko nagradni fond nakon završetka nagradne igre ne bude podijeljen dobitnicima, isti prodati i sredstva ostvarena prodajom ravnomjerno uplatiti na račune humanitarnih organizacija ( „Crveni križ“, „Caritas“, „Merhamet MDD“ i „Dobrotvor“). 

Pravila nagradne igre bit će objavljena na web stranici https://www.nestle.ba/.

Imena potvrđenih  dobitnika koji ispunjavaju uslove za preuzimanje osvojene nagrade bit će objavljena 16 dana nakon dana izvlačenja dobitnika na web stranici https://www.nestle.ba/.

Pravila nagradne igre biti će objavljena najmanje sedam dana prije početka nagradne igre u novinama „Euro Blic“. Dobitnik  mora da ispunjava sve uslove definisane ovim pravilima. 

9. Porez i odgovornosti

Sve poreske obveze plaća Organizator nagradne igre, a u skladu sa Zakonom o igrama na sreću Republike Srpske. 

Učesnik se slaže da Organizator, Partner, Klijent ili koje s njima povezano društvo neće biti odgovorni za funkcionisanje ili upotrebu nagrade. Učesnik prihvata da gore navedeni subjekti nisu, niti će na bilo koji način biti odgovorni za ikakve obaveze, garanciju ili jamstvo koji bi, bilo po zakonu ili po prirodi stvari, mogli nastati u vezi s bilo kojom nagradom, što uključuje, ali se ne ograničava na kvalitet, mehanička svojstva ili prikladnost nagrade.

10. Osobni podaci

Sudjelovanjem odnosno prijavom u nagradnu igru Učesnik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uslovima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Organizator će za potrebe sudjelovanja u nagradnoj igri od Učesnika prikupljati Ime i prezime i mjesto prebivališta. Svi osobni podaci Učesnika koji se prikupe tijekom nagradne igre isključivo se koriste u svrhu provođenja i realizacije nagradne igre. Organizator će od dobitnika prikupiti i dodatne osobne podatke: adresa i broj telefona kako bi osvojenu nagradu mogao isporučiti dobitniku. Osobni podaci učesnika čuvaju se najduže 2 mjeseca od dana završetka nagradne igre poslije čega se trajno brišu. Osobni podaci dobitnika  čuvaju se u skladu s važećim propisima, a najduže 5 godina od završetka nagradne igre. Organizator će ime, prezime i grad dobitnika objaviti u medijima po svom izboru. Učesnik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Organizatora ili Klijenta da prestane sa obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na [email protected] i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja u nagradnoj igri. Osobne podatke Učesnika će obrađivati Organizator, te će iste dijeliti sa Klijentom i agencijom Universal Media d.o.o. / Terazije 7-9, 11158 BEOGRAD - STARI GRAD / Srbija, VAT broj: 219520915) koja pomaže Priređivaču u realiziranju Natječaja, na osnovu ugovora koji je zaključen između Priređivača i Agencije. Organizator će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Učesnika u skladu sa važećom regulativom. Klijent može osobne podatke Učesnika prenositi i u okviru Nestle grupe što podrazumijeva i zemlje izvan Evropskog gospodarskog prostora ukoliko je osiguran odgovarajući nivo zaštite osobnih podataka u skladu s važećim propisima.

Učesnik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, tačne i potpune kontakt podatke o sebi. Učesnik je saglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Učesnika iz bilo kojeg razloga, uključujući netačne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu sa odredbom člana 8 Pravila.

Podnošenjem prijave Učesnik potvrđuje da je obaviješten o prikupljanju i obradi osobnih podataka. Učesnik može dobiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka od strane Klijenta putem Obavijesti o zaštiti podataka objavljenim na službenim stranicama Klijenta.

11. Otkazivanje

Organizator zadržava pravo da prekine nagradnu igru u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema učesniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Učesnik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvata prava i obaveze ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila uz prethodnu saglasnost Federalnog Ministarstva Finansija, o čemu će svi učesnici biti pravovremeno obaviješteni objavom u dnevnim novinama. Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Opštinski sud u Banja Luci

Broj:  

Dana 03.10.2023. godine

Nagrada: Poklon vaučer u vrijednosti od 5.000KM

 • Nadina Dilberović, Sarajevo, 737033
 • Dževahira Mulić, Sarajevo, 191883
 • Josipa Beljo, Mostar, 168929

Nagrada: Samsung kombinovani side by side frižider (RD)

 • Dževad Mujan, Sarajevo, 930671317

Nagrada: Tefal airfrayer XXL Digital

 • Muris Hadžić, Lukavac, 319082
 • Zerina Hajdarević, Bihać, 210946
 • Jelena Bilokapa, Livno, 14312106314

Nagrada: Nescafe Dolce Gusto Infinissima

 • Alen Kiverić, Srebrenik, 571858
 • Ivona Kraljić, Čapljina, 68782
 • Mirel Bešo, Jelah, 177911
 • Edina Jusić, Breza, 90268
 • Ivana Kraljević, Međugorje, 59009
 • Mersiha Mirvić, Sarajevo, 144839

Nagrada: Poklon vaučer u vrijednosti od 5.000KM

 • Milan Paspalj, Banja Luka, 269288

Nagrada: Samsung kombinovani side by side frižider

 • Lidija Pejaković, Banja Luka, 583656

Nagrada: Tefal airfrayer XXL Digital

 • Denis Hotilovac, Banja Luka, 86084

Nagrada: Nescafe Dolce Gusto Infinissima

 • Goran Radojčić, Doboj, 2561
 • Jovana Bjelić, Banja Luka, 335055
 • Miroslav Kojić, Bijeljina, 345938
 • Sanja Grujić, Prnjavor, 313271