Nestlé osniva medicinski centar za njegu kože

To Press Releases listSarajevo,feb 12, 2014

Nestlé proširuje svoje aktivnosti i uključuje se u polje specijalnog medicinskog tretmana kože kroz formiranje centra pod nazivom „Nestlé Skin Health S.A“. U skladu s ovom strategijom, Nestlé je odobrio stratešku transakciju kojom će L'Oréal otkupiti 8% svojih akcija vrijednih 48,5 miliona eura od kompanije Nestlé

Upravni odbor Nestlé-a je odobrio proširenu dugoročnu stratešku orijentaciju kompanije, nadovezujući se na misiju kompanije koja je zasnovana na brizi o zdravlju, kvaliteti života i naučno utemeljenoj ishrani. 

U skladu sa tom strategijom, Nestlé-ov upravni odbor odobrio je prodaju L'Oréal-ovih akcija, čiji će dio prihoda iskoristiti za kupovinu 50% udjela u farmaceutskoj kompaniji specijaliziranoj za medicinske tretmane kože, Galderma. Time će Nestlé postati stopostotni vlasnik ove kompanije koja će formirati fondaciju za novi Nestlé Skin Health S.A.
Nedavno formiranje „Nestlé Health Science S.A” i „Nestlé instituta za zdravstvenu nauku” ojačalo je ovaj strateški pravac i fokus ka pomoći potrošačima, kako bi vodili zdraviji život, od hrane i pića do naučnih proizvoda koji popravljaju kvalitet života.

 „Sticanjem 50% udjela u kompaniji Galderma, Nestlé će nastaviti svoj strateški razvoj u oblasti ishrane, zdravlja i zdravih životnih navika širenjem aktivnosti na polju medicinske njege kože. Nestlé će kreirati novi centar - Nestlé Skin Health SA, a Galderma će biti temelj ovom entitetu koji će voditi menadžment Galderme. Iako je smanjio svoj udio u L'Oréal-u, Nestlé će nastaviti da podržava razvoj L'Oréal-a kao i u proteklih 40 godina", rekao je Peter Brabeck-Letmathe, predsjedavajući Nestlé-a.

Nestlé Skin Health S.A. će biti kćerka kompanija, u potpunosti u vlasništvu tvrtke Nestlé, i imaće sopstveni upravni odbor i sjedište u Lozani. Također, Nestlé će pripojiti i kompaniju Bübchen, i njihovu postojeću djelatnost u oblasti njege kože dojenčadi, koja će sa novoformiranim centrom obezbijediti značajnu platform za profitabilan rast.