Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zajedno za zdravlje – Nestlé školska atletska ligaFirma Nestlé Adriatic je sa Hrvatskim Atletskim Savezom i Atletskim Savezom Srbije 2005., odnosno 2007. godine potpisala ugovor o partnerskoj suradnji usmjerenoj na razvoj atletike u Hrvatskoj i Srbiji. Partnerstvo je rezultiralo pokretanjem Nestlé školske atletske lige. Zahvaljujući ovoj saradnji 2006. godine počelo je prvo atletsko natjecanje takve vrste u Hrvatskoj, a 2007. u Srbiji.

U više od 80 zemalja širom svijeta Nestlé provodi razne programe ulaganja u lokalnu zajednicu, a posebnu pažnju posvećuje djeci i razvoju njihovih potencijala. U Irskoj pomaže školsku atletiku već punih 45 godina. Prepoznavši sve vrijednosti kraljice sportova - fizičku snagu, izdržljivost i brzinu, kao i snagu volje, hrabrost i upornost, Nestlé Adriatic dobra iskustva u razvoju atletskog sporta želi prenijeti i u regiju.

Nestlé školska atletska liga je osim na sportske rezultate pažnju usmjerila i na brigu o zdravlju i zdravoj ishrani djece. U skladu sa time, natjecanja se održavaju pod sloganom «Zajedno za zdravlje». Za svakog sudionika Školske lige, Nestlé Adriatic je u saradnji sa nutricionistima, pripremio informativnu brošuru sa osnovnim smjernicama za izbor pravilne ishrane i usvajanje zdravih navika.

Cilj firme Nestlé Adriatic d.o.o. je da ovaj projekt sa vremenom zaživi na području cijele regije.