Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Voda i održivost životne sredine


Porast stanovništva, povećanje bogatstva i životnog stila na globalnom nivou prelaze sposobnosti planeta da se nosi s posljedicama ljudskih aktivnosti. Vjerujemo da ćemo se u narednim godinama suočiti s ozbiljnim nedostatkom izvora vode, što će imati ozbiljne posljedice za sigurnost hrane. Lanac prehrane, od poljoprivrede do proizvodnje i potrošnje, značajno doprinosi kvaliteti i dostupnosti vode, klimatskim promjenama, korištenju energije, biološkoj raznolikosti i kvaliteti zemlje. U isto vrijeme, kvaliteta zraka veoma ovisi o ovim prirodnim resursima. Raspoloživost i dostupnost svježe vode već utječe na naše poslovanje te u narednim desetljećima očekujemo i utjecaj posljedica klimatskih promjena.

Naši ciljevi

Naša ambicija je proizvodnja ukusnih i hranljivih proizvoda s najmanjim utjecajem na životnu sredinu. U skladu s time, nastojimo neprekidno poboljšavati našu operativnu efikasnost i smanjiti utjecaj na životnu sredinu. Težimo efikasnom korištenju prirodnih resursa u svim fazama životnog ciklusa proizvoda i time doprinosimo boljoj budućnosti i stvaranju zajedničke vrijednosti za Nestlé i društvo u cjelini.

Naše aktivnosti

Tvrtka Nestlé je tijekom 2009. godine uložila preko 220 milijuna švicarskih franaka za razvoj programa i inicijativa koji se zalažu za održivost životne sredine.
Nestlé kontinuirano nastoji identificirati i provoditi politiku smanjenja upotrebe vode, neobnovljivih izvora energije i drugih prirodnih resursa. Težimo minimalizaciji otpada i emisije stakleničkih plinova, a pakiranja Nestléovih proizvoda garantiraju visoke standarde kvalitete, kako bi se spriječio nastanak nepotrebnog otpada.  U suradnji s našim dobavljačima, a posebno s poljoprivrednicima, aktivno radimo na promoviranju očuvanja voda i njene dostupnosti.

Naš nastup

Nestlé kontinuirano radi na smanjenju potrošnje vode i emisije stakleničkih plinova, kroz smanjenu upotrebu energije, uz korištenje obnovljivih izvora energije.
Više otpada se preusmjerava iz deponija i spalionica koje ne koriste obnovljivu energiju. Prioritet predstavlja kontinuirano smanjenje obujma i težine ambalaže Nestléovih proizvoda.
Stvaranje zajedničke vrijednosti ukratko:

  • Vrijednost za Nestlé: Kontinuirano unapređenje životne sredine; produktivne tvornice; smanjen rizik; smanjenje troškova; dugoročna dostupnost sirovina i vode; održiv i profitabilan rast.
  • Vrijednost za društvo: Podizanje standarda životne sredine; veći prihodi; bolji životni standard.