Sort results by
Sort results by

Akcija čišćenja s uposlenicima i partnerima

Kao dio aktivnosti kampanje "Čista umjetnost", kompanija Nestlé je, zajedno s partnerima Let's Do It Bosnia i MCI, organizirala akciju čišćenja zelenih površina u Sarajevu. Njihovi uposlenici su se aktivno uključili u održanu akciju i pozitivnim primjerom podržali ciljeve same kampanje. U akciji je učestvovalo preko 40 volontera i u nekoliko sati je skupljeno više od 4.500 kg otpada.

Na ovaj način Nestlé želi da svojim primjerom ukaže na koji način pojedinci, uključujući i zaposlenike kompanije, mogu direktno da pomognu u rješavanju problema onečišćavanja zelenih površina i kako svi možemo doprinijeti da se taj problem riješi, počevši od lokalnih zajednica.

fotka3

 

fotka 1

 

fotka2

 

fotka 4

 

fotka5

 

fotka 6

 

fotka 7

 

fotka 8

 

fotka 9