Nestlé proizvode kupi i auto pokupi


 

       Pravila nagradne igre "Nestlé proizvode kupi i auto pokupi"    


DOBITNICI NAGRADNE IGRE "Nestlé proizvode kupi i auto pokupi"                                                 

Nagradna igra trajala je od 09.07.2018. do 20.08.2018. godine (uključivo 20.08.2018.godine)Nagrada: Automobil Renault Clio, vrijednost 15000,00 KM:


1. Ria Karajko


Nagrada: Putovanje po želji u vrijednosti od 2000,00KM:


1. Malik Hodžić


Poklon bon za kupovinu u BINGO objektima, pojedinačna vrijednost 200,00 KM:


1. Lejla Kucak
2. Ivana Tadić
3. Nisveta Mulahalilović
4. Nejra Hasanović
5. Čelebić Albin
5. Alma Japalak


Nagrada: NESCAFÉ Dolce Gusto Lumio aparat za kafu, pojedinačne vrijednosti 110,00 KM:


1. Memić Dijana
2. Nermina Džidić
3. Avdo Zahirović
4. Aner Trtak
5. Danijela Ćelan
6. Hadžić Muris
7. Belmin Salihović
8. Ergin Bijedić
9. Željka Bošković
10. Elvir Gračanin


Nagrada: Poklon paket Nestlé proizvoda, pojedinačne vrijednosti 20 KM:


1. Asim Vodenčarević
2. Janja Šaravanja
3. Samir Pašalić
4. Amela Omerspahić-Jakubović
5. Dževad Velagić
6. Hido Sulejmen
7. Milica Vuković
8. Mustafić Nedžada
9. Edin Arnaut
10. Asim Ramić
11. Cvijeta Stjepić
12. Adil Tutun
13. Amela Bungur
14. Ismet Hamzić
15. Edin Omeragić
16. Jasmina Seferović
17. Jozo Pehar
18. Jasmin Hido
19. Goran Dračina
20. Semir Subotić


Nagrada: Nestlé putna šolja,  pojedinačne vrijednosti 10 KM:


1. Fatima Zlomzica
2. Armin Šakančić
3. Sanida Gogić
4. Ali Bajrić
5. Ramiza Šukman
6. Sakib Avdić
7. Admira Okanović
8. Majda Omerika
9. Mediha Begić
10. Denis Pajić
11. Armin Hadžiefendić
12. Nisveta  Hrusić
13. Diana Lazić
14. Amela Kujović
15. Vesna Jurišić

 

 


Izvlačenje nagrada održalo se 31.08.2017. U 12h, BINGO Alta Shopping centru.