Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé potpisao Evropski sporazum o plastici i potvrdio smanjivanje upotrebe djevičanske plastike za jednu trećinu

river - plasticne boce v1
Nazad na objave za medije
Fri, 03/06/2020 - 05:01

Sarajevo, 6. mart 2020. - Nestlé je danas prihvatio Evropski sporazum o plastici kojim je potvrdio svoju spremnost na ispunjavanje ranije preuzetih obaveza -  do 2025. godine 100% pakovanja bit će sastavljeno od materijala koji će se moći ponovo iskoristiti ili reciklirati te će za trećinu biti smanjeno korištenje djevičanske plastike.  

Glavni cilj Evropskog sporazuma o plastici, kojeg su osnovale Francuska i Nizozemska, je ubrzati prijelaz prema kružnom upravljanju plastikom, koje će prekinuti isključivu ovisnost o djevičanskoj plastici – plastici dobivenoj iz neobnovljivih fosilnih goriva. Zadaće okupljenih kompanija, nevladinih organizacija i vlada su do 2025. godine postići smanjenje upotrebe proizvoda i ambalaže od djevičanske plastike za najmanje 20%, povećanje evropskih kapaciteta za prikupljanje i recikliranje plastične ambalaže za najmanje 25%, te povećanje udjela reciklirane plastike u ambalaži na prosječno najmanje 30%.

"Ono što predstavlja velik izazov za Nestlé, kao i za cijelu prehrambenu industriju, je činjenica da je trenutno jeftinije proizvesti ambalažu od djevičanske plastike nego koristiti recikliranu plastiku prikladnu za upotrebu u prehrambenoj industriji. Stoga neprekidno ulažemo značajna sredstva u istraživanje i razvoj novih ambalažnih materijala, te osmišljavamo nove načine isporuke naših proizvoda. Danas već imamo novu plastičnu bocu Vittel koja se proizvodi od recikliranih boca, a trenutno je u fazi testiranja bezambalažni sistem za doziranje hrane za kućne ljubimce Purina PetCare, te instant kafe Nescafé" - najavila je Irena Kurtanjek, voditeljica korporativnih komunikacija Nestlé Adriatic.

Kako bi dodatno ubrzao proces inovacije, Nestlé je osnovao i fond za održivu ambalažu vrijedan 250 miliona švicarskih franaka, usmjeren na start-up inicijative koje rade na razvoju inovativnih ambalažnih rješenja, uključujući nove materijale, sisteme za ponovno punjenje i rješenja u recikliranju. 

 

Article Type