Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Razvoj karijere

career-development1.jpgU Nestlé-u smo svjesni da su upravo naši zaposlenici ti koji nam donose komparativnu prednost i nositelji su našeg uspjeha godinu za godinom. U mogućnosti smo dostizati kompanijske ciljeve jer naši zaposlenici dosežu svoje. Stoga smo kreirali korporativnu kulturu koja omogućuje i potiče dostizanje ciljeva u vrlo visokoj mjeri te daje naglasak na raznolikosti, inovacijama i osobnom i profesionalnom razvoju, te na taj način i razvoju kompanije.

Kao iskusni profesionalac, uvidjet ćete da imate širi spektar utjecaja i više slobode u odlučivanju nego bilo gdje drugdje. Na taj način bit ćete u mogućnosti proširiti i produbiti Vaše trenutne poslovne zadatke kao i priliku za napredak.

Tri su područja koja će oblikovati Vašu profesionalnu karijeru u Nestlé-u:

Ključni faktori. Na njima nema ustupanja; to su kvalifikacije i kvalitete koje morate posjedovati ukoliko mislite iskoristiti sve prilike koje Vam nudimo. One uključuju Vaš održivi i stalan angažman u dostizanju ciljeva; znanje i vještine koje imate o svojoj  funkciji i ulozi u Vašem poslu, kompaniji i sami o sebi, te liderske vještine i ključno iskustvo.
Ubrzanje. Ovo je faktor kojim opisujemo kvalitete koje  određuju kako brzo  i koliko daleko ćete napredovati i razvijati se. Ovo uključuje Vašu geografsku mobilnost (spremnost na preseljenje), spremnost na pomicanje s jedne na drugu funkciju te između različitih odjela, te koliko ste spremni i otvoreni za nova iskustva i ideje.
Prilike.  Ovo su faktori koji su najpodložniji vanjskim utjecajima te okolinskim aktivnostima poslovanja općenito. Izvorište tih prilika može biti i u nekoj dodatnoj ulozi unutar posla koji trenutno obavljate, novoj poziciji ili novim zaduženjima izvan tržišta u kojem trenutno radite.

Procjena talenata i planiranje razvoja

Planiranje razvoja (Succession Planning) je način na koji planiramo razvoj karijere te popunjavamo pozicije srednjeg i visokog managementa. Vrlo smo metodični u planiranju ovog procesa. Ništa ne prepuštamo slučaju. U naše  planiranje uključujemo pokrivenost svih ključnih pozicija i poslova  u Nestlé-u te listu planiranih potencijalnih nasljednika za svaku od njih. U bilo koje vrijeme, znamo točno kako dobro se planirani nasljednici razvijaju i dostižu svoje ciljeve te koliko su blizu stvarnom preuzimanju nove uloge i dužnosti u njihovoj karijeri.

Najvažnije, planovi o nasljeđivanju izrađeni su temeljem informacija  iz različitih izvora. Drugim riječima, razvoj određene osobe gledamo iz više različitih aspekata. Osvrćemo se na zaposlenikovu povijest i karijeru unutar kompanije te procjenu potencijala, evaluiramo dostizanje ciljeva te druge relevantne razvojne podatke.

Otkrijte svoj potencijal

Iz iskustva znamo da, kako bismo izradili visoko kvalitetne planove razvoja karijere, od iznimne je važnosti primijeniti 70-20-10 model. Ovo znači da aktivnosti vezane na  osobnom iskustvu imaju najveći utjecaj na osobni i profesionalni razvoj. Pristupi temeljeni na međusobnom odnosu kao što su coaching i feedback imaju 20% utjecaja, a formalni treninzi  imaju naslabiji učinak na to kako brzo i sveobuhvatno će se ljudi razvijati.
Imajući ovo u vidu, primijenili smo različite tehnike i metode učenja kako bismo Vam omogućili da ispoljite svoj potencijal.

Naš korporativni program mentorstva pomoći će Vam da ubrzate Vaš razvoj kroz potporu temeljenu na odnosu sa Vašim mentorom, prijenos znanja i iskustva, ključnih informacija i nepisanih pravila kao i mogućnost izlaganja područjima izvan Vaše trenutne uloge.

Naš međunarodni trening centar u Švicarskoj pružit će Vam raznovrsne treninge i radionice na kojima ćete moći izmijeniti ideje i znanje sa kolegama iz drugih zemalja.

Uvijek postoji mogućnost da proširite svoje znanje i stručnost kroz međunarodno iskustvo. Imamo preko 2000 izaslanih zaposlenika u 96 zemalja. Zajedno sa drugim multinacionalnim kompanijama kreiralni smo ekskluzivnu mrežu koja pomaže izaslanim zaposlenicima u pronalaženju adekvatnog posla za njihove supružnike kao i da se što uspješnije integriraju u zemlju u koju su došli.