Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Karijera u Nestlé-u

Kao jedan od načina vrednovanja zaposlenika uvedena je alatka „Evaluacija dostignuća“ (Performance Evaluation), čija je glavna karakteristika da se ne fokusira samo na ostvarene ciljeve već i na način kojim su postignuti. Individualni ciljevi usklađeni su sa poslovnima, a napredak prati osoba zajedno s menadžerom više puta godišnje. Prednost ovog programa je neograničena dostupnost, odnosno mogućnost uključenja i revidiranja svojih ciljeva u bilo koje vrijeme.

Kao alatka upravljanja karijerama koristi se „Priručnik za osobni razvoj“ (Personal Development Guide). Navedeni program daje mogućnost otvorenog, iskrenog i transparentnog razgovora o vlastitom napretku sa svojim menadžerom te dogovor oko plana za daljnji razvoj.

Kod vrednovanja ponašanja zaposlenika, Nestlé se vodi prema „Nestlé okvirima upravljanja“ (Nestlé Leadership Framework) u kojima su definirane četiri grupe poželjnog ponašanja: pozitivan utjecaj na ljude oko sebe, otvorenost, timski rad i doprinos vrijednostima kompanije. Rad u timu ima jednaku težinu kao i usmjerenost rezultatima te pokazivanje inicijative, stoga se nemogućnost timskog rada i nefleksibilnost gledaju kao nepoželjna osobina.

Naravno, jednako kao što mi vrednujemo naše zaposlenike, tako su i oni pozvani dati svoje prijedloge i komentare vezane uz rad u kompaniji.

Na redovitoj bazi provodimo istraživanje zadovoljstva zaposlenika, koje se zove „Nestlé & ja“, a koje je dio globalne inicijative i provodi se na svim Nestlé tržištima u svijetu. Preko ovog upitnika želimo prikupiti povratne informacije zaposlenika, kako bismo procijenili efikasnost naše organizacije te identificirali područja za poboljšanje.

Također, kroz cijelu godinu zaposlenici mogu svoje komentare i prijedloge anonimno umetnuti u „Nestlé sandučić za prijedloge“ (Nestlé Suggestion Box), koji za cilj ima poticati dvosmjernu komunikaciju. Na pitanja i komentare odgovor se daje na kvartalnom „Komunikacijskom sastanku“ (Communication Briefing) čija je uloga dati svim zaposlenicima novosti u poslovanju. Uz sve navedeno, održavaju se i „Questions&Answers“ sastanci vezani za određeno područje poslovanja te redoviti sastanci odjela.

Nestlé je svoj uspjeh i kulturu izgradio na snažnoj multikulturnoj raznolikosti. Vjerujemo da je ta raznolikost naša ključna konkurentska prednost koju treba i dalje njegovati.