Inicijativi „Savez za mlade“ ('Alliance for YOUth') pridružilo se čak 200 kompanija diljem Europe

Inicijativi „Savez za mlade“ ('Alliance for YOUth') pridružilo se čak 200 kompanija diljem Europe