Nestlé dječja hrana


Naša vizija i obećanje

Pomoću prehrambenih proizvoda osnovanim na znanstvenim dostignućima, Nestlé Nutrition utječe na poboljšanje kvalitete života, promovira zdravlje i brine o posebnim potrebama potrošača u svim aspektima života.

Saznajte više

Sredinom 1860-ih Henri Nestlé, obrazovani farmaceut, započeo je proučavati različite kombinacije kravljeg mlijeka, pšeničnog brašna i šećera, pokušavajući proširiti izbor prehrane za djecu majki koje nisu mogle dojiti.