Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

NESCAFÉ® Dolce Gusto®

Moj NESCAFÉ Dolce Gusto aparat se pokvario ili mi je potreban zamjenski dio za aparat. Gdje mogu pronaći popis NDG servisa

 

Bosansko-Podrinjski Kanton
Tehnika D.O.O.
Mravinjac bb
GORAŽDE 73000
Telefon: 038/822-222
Telefon: 061/156 046

Brčko Distrikt
ĐUKANOVIĆ
Reisa Džemaludina Čauševića 8
BRČKO 76000
Telefon: 049/215-384
Telefon: 065/529-798

Hercegovačko-Neretvanski Kanton
Tehnika PAM
Akademika Ivana Zovke 10
MOSTAR 88000
Telefon: 036/320-644

Turudić Sor
Modrič 13
ČAPLJINA 88300
Telefon: 036/826-550
Telefon: 063/493-495

Livanjski Kanton
Eurolux
Obrtnička bb
LIVNO 80101
Telefon: 034/203-184
Telefon: 063/330-488

Republika Srpska
Elektroservis
Đure Jakšića 17
PRIJEDOR 79101
Telefon: 052/237-333

Frigel Mont D.O.O.
Knez Ive od Semberije 60
BIJELJINA 76300
Telefon: 065/209-009

Servis PRERADOVIĆ
Oplenačka 2
BANJA LUKA 78000
Telefon: 051/280-500
Telefon: 065/689-505

SZR “MIĆO”
Kralja Petra Oslobodioca bb
BILEĆA 89230
Telefon: 059/370-241
Telefon: 065/904-109

ELEKTROMEHANIKA
Srpske sloge bb
ROGATICA
Telefon: 058/416-444
Telefon: 068/341-135 

Sarajevski Kanton
ASPERA SERVIS
Zagrebačka 4c
SARAJEVO 71000
Telefon: 033/222-234
Fax: 033/223-345

Srednjobosanski kanton
AGIĆ D.O.O.
Konatur 2d
TRAVNIK 72270
Telefon: 030/513-340
Telefon: 061/143-708

Tuzlanski kanton
SPEKTAR
Stupine B6
TUZLA 75000
Telefon: 061/149-284

EL. SERVIS HIDO
H.K. Gradaščevića 110
GRADAČAC
Telefon: 035/821-210
Telefon: 061/103-900

Unsko-Sanski kanton
ELEKTROTEHNIK D.O.O.
Trg Slobode 8
BIHAĆ 77000
Telefon: 037/222-626
Telefon: 061/370-411

RTV SERVIS
Branilaca BIH 108
KLJUČ 79280
Telefon: 061/145-930

Zeničko-Dobojski kanton
ELEKTROSERVIS
Huseina Kulenovića 23a
ZENICA 72000
Telefon: 032/407-706
Telefon: 061/781-797

ELEKTROSERVIS
Huseina Kulenovića 23a
ZENICA 72000
Telefon: 032/407-706
Telefon: 061/781-797

EURO-ELEKTRO
Braće Kotorića bb
JELAH-TEŠANJ 74264
Telefon:032/663-653
Telefon: 061/736-536

 

Gdje mogu kupiti sredstvo za čišćenje (od kamenca) NESCAFÉ® Dolce Gusto® aparata?

Preporučeno sredstvo za čišćenje NESCAFÉ® Dolce Gusto® aparata možete kupiti u nekom od ovlaštenih NESCAFÉ® Dolce Gusto® servisa. Univerzalno sredstvo za čišćenje kamenca možete pronaći u svim bolje opskrbljenim trgovinama.


Kako se mogu učlaniti u NESCAFÉ® Dolce Gusto® Loyalty Club?

Žao nam je što vas moramo obavijestiti kako smo od 1.9.2016. prestali s dosadašnjim sistemom nagrađivanja vjernosti u sklopu NESCAFÉ® Dolce Gusto® kluba lojalnosti. Pozivamo vas da redovito pratite našu web stranicu za sve informacije o budućim pogodnostima i akcijama.

Kontakt

Za bilo kakve dodatne informacije poslovne prirode kontaktirajte nas na:
SEB GROUPE - Predstavništvo u BiH
Vrazova 8/II, SARAJEVO
Na telefon: 033/551-220 ili e- mail: [email protected]
http://ba.krups.com